DEL

Sjømateksporten for august endte på 3,7 milliarder kroner. Det gir en økning på 667 millioner kroner i forhold til august 2009.


( 06.09.2010 )

[raw]

Hittil i år er eksportverdien av norsk sjømat på 31,6 milliarder. Det er hele 4,7 milliarder kroner mer enn på samme tid i 2009, i følge tall fra Eksportutvalget for fisk.

 

– Veksten i sjømateksporten fortsetter til tross for en urolig verdensøkonomi. Vi ser en økende betalingsvillighet for norsk sjømat i flere markeder. Folk kjøper mer laks til høyere pris og markedet er i vekst. Dette viser at norsk laks som produkt ikke har vært påvirket av finanskrisen, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

 

Økt lakseeksport
Den samlede verdien av lakseeksporten var i august måned på 2,5 milliarder kroner. Det er en økning på 606 millioner kroner eller 32 % målt mot august i fjor. Verdien hittil i år er på 19 milliarder kroner som er mer enn den samlede lakseeksporten for hele 2008. Verdien av ørreteksporten falt i august med 37 millioner kroner til 113 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert ørret for 935 millioner kroner som er en nedgang i verdi på 342 millioner kroner.

 

Vekst for sild og makrell
I august økte sildeeksporten med 11 millioner kroner til en samlet verdi av 78 millioner kroner. Hittil i år er eksportverdien på 2,1 milliarder kroner som er en nedgang på 181 millioner kroner. For makrellen var veksten på hele 122 % til en samlet verdi på 86 millioner kroner. Hittil i år er eksportverdien for makrell på 593 millioner kroner som er en nedgang på 119 millioner kroner eller 17 %.

I august var Tyskland den største kjøperen av sild fra Norge. Russland og Hviterussland følger på de to neste plassene. Ser man på eksporten hittil i år er det Russland som er størst med Tyskland på andreplass. For makrellen er det Japan og Tyrkia som handlet mest i august, mens hittil i år er det Russland og Tyrkia som er størst.

 

Tørrfisk øker i august
Eksporten av lofotrund tørrfisk av torsk økte med nesten 47 % i august til en verdi av 38 millioner kroner. Volumet økte med 48 % til totalt 311 tonn. Prisen var i august på 122 kroner pr kg. Hittil i år er det eksportert 1801 tonn lofotrund tørrfisk av torsk som er en nedgang på 4 %.

Nedgang for saltet torsk
I august falt eksporten av saltet torsk med 53 % i verdi til 26 millioner kroner. Ser man på året under ett er det økningen på 44 % som gir en totalverdi på 617 millioner kroner. Gjennomsnittprisen for saltet torsk i 2010 er kroner 27,70 som er ned 4 % mot 2009.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.