Et nytt faktaark fra forskningsfondet FHF viser at tilskudd av spesifikke fôrkomponenter gir en fastere laksefilet og helsemessige fordeler. Studien var basert på laks som fikk et kommersielt fôr med ekstra tilsetning av aminosyrene arginin eller glutamat. 


( 22.02.2011 )

[raw]

Kvaliteten på den ferdige laksefileten påvirkes gjennom hele verdikjeden, og resultater fra tidligere forskning tyder på at bløt tekstur i fileten til en viss grad henger sammen med metabolske avvik, slik som forstørret lever. Glutamat og arginin er naturlige aminosyrer som kan gi økt muskelvekst og helsefremmende effekter hos dyr og mennesker.

 

Studien som ble utført ved Nofimas anlegg på Averøy, undersøkte derfor om fôr anriket med arginin eller glutamat kunne forbedre teksturen av oppdrettslaks. I tillegg ønsket man å undersøke om bløt filet kan knyttes til nedsatt leverfunksjon eller andre avvik, og om økt innhold av aminosyrene ville ha en positiv effekt på tekstur.

 

Lavt fettinnhold og fastere tekstur
Alle tre fôrgruppene av laks som forsøkene ble gjort på viste ingen forskjell i tilvekst eller kroppsvekst. Laksen som hadde fått standardfôr hadde størst lever og høyest fettinnhold, mens argininfisken hadde lavest fettinnhold i leveren. Det ble også konstatert at fettinnholdet i musklene til laksen varierte lite mellom fôrgruppene. Teksturanalysene som ble utført viste at laksen som hadde fått forsøksfôrene fikk en fastere tekstur enn kontrollfisken.

 

Laksens evne til å takle trenging i forbindelse med slakting ble også undersøkt, og viste at trenging fremskyndet rigorforløpet og pH-reduksjon ved lagring. Laksen som fikk glutamatfôret bevarte det høyeste pH-nivået i muskelen. Teksturen i laksen fra begge forsøksgruppene var fastere etter 48 timers lagring sammenlignet med tekstur i fisk som var fôret med standardfôr.

 

Fôret viktigere enn antatt
Blodanalyser ved slakt viste at laksen som fikk forsøksfôr hadde mindre nedbrytning av muskel og andre vev, og det ble registrert mindre sammenvoksninger av organer. Laksen som fikk økt nivå av glutamat i fôret hadde minst vevsskader i hjerte og tarm, og en bedre cellulær balanse.

 

Konklusjonene som kunne trekkes av undersøkelsene var at teksturen til laksefileter påvirkes av mange faktorer der fôret synes å spille en viktigere rolle enn tidligere antatt. Forsøkene viste at det er mulig å forbedre teksturen i laksefileter ved å justere aminosyreprofilen i fôret, og man konstaterte at aminosyrene glutamat og arginin ga helsemessige gevinster som var sammenfallende med en fastere tekstur.

[/raw]