75 meter lange og 15,3 meter brede Strand Senior, er nok et nybygg som viser norske fiskebåtredere sin vilje og ønske om å bygge miljøriktige fartøy som også er trygge og gode arbeidsplasser for mannskapet. Nye Strand Senior er også verdens første ringnotbåt med elektrisk nothaler.

Når dette skrives har Strand Senior levert en kolmulefangst på 1664 tonn, og meldt inn ytterligere en på 2150 tonn. Med en kvote på 7425 tonn er halvparten tatt på to turer. Så til tross for forsinket levering på grunn av forsinkelser ved det polske skrogverftet, er det neppe fare for at de ikke rekker å ta hele kolmulekvoten. Tradisjonelt er norske fartøy ferdig med kolmulefisket i andre halvpart av april. Så det burde være tid til to turer til.

 

Eid av kvinner – døpt på kvinnedagen

Nye Strand Senior ble døpt på selve Kvinnedagen 8. mars. Det passet bra med at rederiet Strand Senior AS, et datterselskap av Strand Havfiske, eies og drives av søstrene Janne-Grethe Strand Aasnæs og Elisabeth Strand, hvor førstnevnte er daglig leder i rederiet.

Rederiet eier i tillegg snurperen/tråleren, 67,7 meter lange Strand Senior, bygget som nå er skiftet ut, og frysetråleren Havstrand, som er 69,9 meter lang og bygget ved skipsverftet Tersan i Tyrkia i 2016. Fartøyene driftes gjennom selskapet Strand Sea Service AS, som også drifter snurperen/tråleren Fiskeskjer (75,4 meter) og frysetråleren Havbryn (69,9 meter). Disse fartøyene eies av andre medlemmer i samme familie.

Den elektriske notvinsjen er levert av Triplex og har trekkraft på 50 tonn.

 

Fokus på sikkerhet

Strand Senior er designet av Karstensens Skibsværft A/S i samarbeid med rederiet. Det er ifølge verftet lagt stor vekt på å optimere arbeidsmiljø, sikkerhet og komfort for mannskapet. Samtidig er skroget utformet med tanke på lavest mulig drivstofforbruk med den driftsprofil fartøyet skal ha. Det er også utstyrt med varmegjenvinningsanlegg fra alle motorer, tilnærmet bare LED-belysning og elektriske vinsjer, som regenerer energi når trålen skytes.

For å øke sikkerhet og gi bedre arbeidsforhold om bord er hele lastedekket lukket med vanntette skipssider. Det øker sikkerheten og øker fartøyets fribord med nesten tre meter.

 

Fleksibel fremdrifts og el-løsning

Skipet er utstyrt med en Wärtsilä 8V31 hovedmotor som yter 4880 kW og en 3000 kW akselgenerator. Hovedmotoren og akselgeneratoren har nok ytelse til å supplere fartøyets energibehov til fremdrift under tråling, og nok ytelse til å operere skipet når noten hales og det er behov for drift på sidepropellene.

For å kunne øke strømforsyningene ytterligere, er skipet utstyrt med tre Cummins QSK-19DM dieselgeneratoranlegg, hver med ytelse på 567 ekW. Det elektriske systemet er bygget med mulighet for parallelldrift av generatorene. Elektrisitetsforsyningen er forsynt med et Power-Management-System (PMS) som administrerer kraftforbruket og automatisk starter dieselgeneratorene ved behov.

Reduksjonsgiret er med 2-speed step for propellen dimensjonert slik at speed step en primært vil bli brukt i begrensede tilfeller når det er bruk for full kraft på hovedpropellen. Videre er det montert UPS/clean power for 230 V slik at skipets frekvens kan flyte mellom 50 og 60 Hz. Dette gir mulighet for å redusere hovedmotorens omdreiningstall med 17 prosent. Sammen med 2-speeds gir vil den flytende frekvensen dekke propellens omdreiningstall fra 92 til 142 rpm.

Under fiskeri, der skipets elektriske vinsjanlegg brukes mer eller mindre kontinuerlig, vil hovedgirets PTO, og dermed akselgeneratoren, være koblet inn. Når det er bruk for full kraft på vinsjene vil det ikke være behov for full ytelse på hovedmotoren. Hovedmotoren vil således bli brukt som kraftkilde, dels til fremdrift og dels til strømforsyning. Følgelig vil det ikke være nødvendig å ha hjelpemotorene i drift. Vinsjanlegget er elektrisk, med re-generering av effekt, blant annet under utfiring av wire. Om man ønsker ytterligere kraft på fremdriftsanlegget, er hjelpemotorene tilstrekkelig store til at de til sammen vil kunne kjøre skipets normale strømforsyning, inklusive belastning på vinsjsystemet.

Arbeidsdekket er helt vanntett og innebygget. De arbeidsoppgaver som må utføres på åpent dekk blir utført tre meter høyere oppe enn normalt

 

Først med elektrisk nothaler01

Strand Senior er ett av flere nybygg med elektriske vinsjer levert av Karstensens Skibsværft. Samtidig er Strand Senior det første ringnotfartøyet som er utstyrt med elektrisk nothaler. Den er bygget av Triplex, som blant annet også har levert en notkran, fordekkskran, to fiskepumpekraner, notlegger og mellomrulle.

Elektriske vinsjer gir ikke bare fordeler ved at de reduserer energiforbruket om bord. De er også atskillig mer stillegående enn hydrauliske vinsjer, noe som reduserer støynivået om bord. I tillegg er skipet utrustet med separate snurpeog trålvinsjer. Pumping av snurpenot foregår på styrbord side, ett dekk høyere enn normalt, noe som gjør mannskapet mindre utsatt for sjø. Trålen pumpes som vanlig på nye pelagiske fartøyer fra hekken.

Rapp Marine har levert en elektrisk dekkspakke som blant annet består av to trålvinsjer med trekkraft på 80 tonn, to nettromler med trekkraft på 92,6 tonn, to snurpevinsjer med trekkraft på 37,3 tonn og en frelservinsj med trekkraft på 60 tonn.

 

Effektivt RSW-anlegg

Det er irske Sea Quest som har levert fiskepumpene. Fra silekassen, som er bygget i aluminium, blir fisken fordelt på elleve RSW-tanker med en kapasitet på 2340 kubikkmeter. RSW-anleggetbestår av to anlegg, hver med en ytelse på 1.028.000 kCal/t. Anlegget er levert av Johnson Controls. Fire sirkulasjonspumper,hver med kapasitet på 490 kubikkmeter i timen, sørger for effektivsirkulasjon i tankene. Vakuumsystemet,som er levert av C-Flow, består av to vakuumtanker på 4200 liter hver.

Elektronisk utstyr om bord bærer i hovedsak Furuno sin logo og er levert av Furuno i Sverige og installert av KS Elektro A/S. Furuno har levert både lavfrekvensog høyfrekvens sonarer, skipets tre ekkolodd og en S-band og en X-band radar. Simrad har levert en Simrad PI50 dybdemåler. gyrokompass og autopilot, mens franske Marport har levert en nettmonitor.

 

70 millioner for «gamle» Strand Senior

Strand Senior, som nå er skiftet ut, er for tiden til salgs hos det danske skipsmeglingsselskapet Atlantic Shipping A/S. Prisforlangende i prospektet er «bud over» 70 millioner kroner. Båten er bygget i 1999 ved Slipen Mek. Verksted AS og den er etter det vi forstår i svært god stand. Dermed bør dette være en realistisk pris å håpe på, selv om det finnes et dusin større pelagiske fartøyer til salgs, litt eldre eller nyere enn Strand Senior.