Kystmagasinet 6.15: 28 år er gått siden sist Blokken Skipsverft bygde et fiskefartøy. Nå er de endelig i gang igjen.

Store utskiftninger i den eldste fiskeflåten har åpnet opp markedet for flere aktører innen skipsdesign og skipsbygging langs kysten. Et av verftene som nå er i gang med sitt første byggeprosjekt etter 28 år på sidelinjen er Blokken Skipsverft i Vesterålen.

-Vi ser at det nå er marked for dette, samtidig som vi har både kompetanse for å bygge båter og eierskap i eget design. Det gjør at vi kan gjøre ting bedre og smartere. Vi har et godt konsept og design, og skal være konkurransedyktig på både leveringstid og pris, forteller daglig leder Anders Stoltz-Rasmussen.

Blokken Skipsverft

Blokken Skipsverft ligger gunstig til på østsiden i Sortlandssundet. Med kaianlegg, uteslip på 50 meter og to haller på 37 og 30 meter har de fasiliteter nok.

Verftet har utarbeidet design på tre grunnmodeller i størrelsene 10,99 m, 12,99 m og 14,99 m, og kommer også til å utvikle en modell på 19,99 m.

-Båtene bygges i aluminium, og prismessig vil båtene ligger i 10-20 millioners klassen. I følge Stoltz-Rasmussen er det store fordeler å bygge i aluminium:

-Det er et mye lettere materialet å bygge i, stabilitetsmessig er det enklere å plassere vekt i båten og man kan ballastere den på en annen måte enn stålog trebåter, sier han.

Fortsatt er det ikke mange av verftene som bygger i aluminium, men han skulle ønske det var flere slik at det ville være mulig å skape et leverandørnettverk langs kysten. Dagens fiskere har andre krav og behov for komfort og rigging av båtene enn tidligere, og mye utstyr skal monteres for helårsdrift av båtene.

Blokken Skipsverft

Oppdrag for oppdrettsnæringen har vært gull verdt for verftet i Blokken.

Siste båt verftet leverte var Selfjordbuen i 1987. Nå er de i gang å strekke kjølen til det første nybygget siden den gang. Båten, som får en lengde på 14,99 meter, skal leveres i april neste år og har en kostnadsramme på 14-16 millioner kroner. Mye av utstyret til båten vil også være produsert i regionen og Nord-Norge. Mottaker av båten er Arild Sekkilstad fra Austevoll utenfor Bergen.

I tillegg ser verftet på to nye båtprosjekter neste år. Stoltz-Rasmussen sier de ser for seg en produksjon på to til tre båter i året de første årene. Men i løpet av en femårsperiode er planen å kunne prosjektere og bygge tre-fire båter årlig. Tanken om å starte opp båtproduksjon igjen ble lansert for fire år siden, da bestemte de seg for å satse på nybygg.

-Vi brukte mye tid på noen kontrakter i starten, og det ble stang ut med kontrakter vi ikke kom helt i mål med. Men vi har arbeidet jevnt med konseptet. Det handler mye om å opparbeide seg tillit i markedet, forteller han og legger til at de også skiftet bankforbindelse som et ledd i prosessen. De fikk lovord fra mange hold om satsingen, men likevel tror han det sitter langt inne hos mange å bygge båt hos nordnorske verft.

-De synes det er både et fantastisk og spennende konsept, men både redere og fiskere vil helst se at vi kan faget før de reagerer. Interessen har likevel vært stor.

Blokken Skipsverft

Bedriften har også kompetanse for renovering av verneverdige fartøy.

Med sine rundt 30 ansatte ligger Blokken Skipsverft svært sentralt til i forhold til fiskeriene i Vesterålen og Lofoten, på østsiden av Sortlandssundet. De er gjennom sine 117 år blitt kjent for sitt håndverk. Frem til 2000 var majoriteten av alle oppdrag for verftet knyttet til fiskeflåten. Det være seg reparasjoner, vedlikehold eller ombygginger. De siste 10-12 årene har det vært en enorm vekst innen oppdrettsnæringen, og effekten av lokalt eierskap i flere av oppdrettsselskapene har gjort at de ønsker primært lokale verft og leverandører for sine tjenester. Stoltz-Rasmussen forteller at fra 2003 mistet de bortimot 70 prosent av oppdragsmengden fra fiskeflåten, da mange av de gamle trebåtene forsvant ut av fiskeriene.

-Da var det helt greit at oppdrag for oppdrettsnæringen kompenserte med om lag 50 prosent av denne omsetningen.

De har hele tiden vært i en omstillingsprosess, men har klart å holde på spesialkompetansen i bedriften. Spesielt ved å benytte treog skipstømrere til andre oppgaver ved verftet. Samtidig har de hatt et ønske om å være en attraktiv bedrift med tanke på å tiltrekke seg fagfolk og rekruttering slik at de har flere bein å stå på.