Kongsberg Maritime har signert sin første kontrakt på den nyeste versjonen av undervannsfarkosten HUGIN®. Kontraktspartneren er ikke offentlig.

HUGIN® Superior er en AUV (Autonomous Underwater Vehicle) som kan operere på dybder opp til 6000 meter. Den nye modellen ble først introdusert på markedet i desember 2018, og i forhold til sin forgjenger er den styrket på områder som datahåndtering, posisjonering og utholdenhet. 

Det komplette AUV-systemet skal leveres i en offshore kontainer sammen med en bærbar utgave av Kongsbergs akustiske posisjonering- og kommunikasjonssystem HiPAP 502. Denne løsningen gjør det enkelt og frakte og mobilisere HUGIN på vilkårlige skip med tilstrekkelig dekksplass. 

Kongsberg Maritime er verdensledende på autonome undervannsfarkoster for kartlegging av havene. HUGIN® brukes til autonome undervannsoppdrag, både i sivile og militære sammenhenger. Det kan eksempelvis være til nøyaktig kartlegging av havbunnen, inspeksjon av undervannsinstallasjoner (oljeledninger, rør etc) eller i søk etter sjøminer. 

Produktet er utviklet i nært samarbeid med Forsvaret forskningsinstitutt siden 1991, ble tidlig testet på blant annet Åsgård-feltet. Det første kommersielle salget av HUGIN kom i 1999.