DEL

Reguleringen av fangst av leppefisk vil bli den samme som ifjor, sett bort i fra to mindre endringer.


( 29.04.2014 )

Likt meldingene fra i fjor ønsker Fiskeridirektoratet nok en gang å videreføre reguleringen for fisket av leppefisk. Dette er en art som burkes til å fjerne lakselus fra laks og ørret i oppdrett.

 

Fiskeridirektoratet melder at det ikke ser ut til at bestanden går ned, tross høyt fiskepress. Fiskeridirektøren vil derfor i hovedsak videreføre det ordinære fisket etter leppefisk.

Redskapsbegrensning
I fisket etter leppefisk kan det ikke benyttes mer enn 100 teiner og ruser til sammen i tidsrommet 27. mai til og med 30. juni. Det nye i 2014 er at denne redskapsbegrensningen vil gjelde ut året på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på Lista.

Minstemål
Minstemålet for leppefisk har vært 10 cm for Trøndelag og Nordland, og 11 cm for resten av landet. Det nye i år er at minstemålet blir 11 cm for hele landet.

Åpningstid – det ordinære leppefiske

  • På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Vest Agder fra og med 27. mai.
  • På kyststrekningen Rogaland til og med Sogn og Fjordane fra og med 17. juni
  • På kyststrekningen Møre og Romsdal til og med Nordland fra og med 1. juli

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.