Fiskeridirektoratet har mottatt 28 påmeldinger til forsøksfiske etter makrellstørje. En oversikt over hvilke fartøyer som søker viser at det omfatter alt fra mindre kystnotbåter til store ringnotfartøyer.

Søknadene om deltakelse i fiske etter makrellstørje bli gjennomgått av Fiskeridirektoratet, og det vil bli vurdert i hvilken grad det enkelte fartøy oppfyller vilkårene som blir listet opp i forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2014.

 

Som følge av den store mengden søknader, opplyser Fiskeridirektoratet at det ert behov for mer tid til vurdering av søknadene enn først antatt. Nærmere informasjon om hvilket fartøy som er valgt ut til fiske etter makrellstørje i 2014 vil bli publisert på Fiskeridirektoratets nettsider når resultatet foreligger.

 

Fiskeridirektoratet opplyser at deltakelse i et eventuelt forsøksfiske ikke vil være bestemmende for deltakelse i et fremtidig fiskeri etter makrellstørje.

 

Følgende fartøyer har søkt om å få delta i forsøksfisket:

Nr.  Fartøynavn  Registreringsnummer

1       Storeknut    H-380 AV

2       Svebas    SF-008-SU

3       Vestbris    SF-50-G

4       Fruholmen    H-178-AV

5       Nordervon    H-181-AV

6       Norderveg    H-182-AV

7       Kremmervik    H-15-AV

8       Karmøyfisk    H-180-AV

9       Hepsøhav    ST-1-O

10    Silver Bay    H-95-B

11    Buefjord    SF-45-A

12    Vestervon    SF-11-A

13    Bluefin    SF-12-F

14    Asbjørn Selsbane    T-42-T

15    Sulebas    SF-100-SU

16    Albacore    SF-18-F

17    Vestfart    SF-5-B

18    Norafjell    N-134-LN

19    Edna Synnøve    ST-18-F

20    Hillersøy    SF-22-A

21    Libas    H-5-F

22    Liafjord    H-3-F

23    Ligrunn    H-2-F

24    Rolf Asbjørn    M-515-MD

25    Sjarmør    SF-17-SU

26    Manon    H-26-AV

27    Slaatterøy    H-10-AV

28    Gardar    H-34-AV