I løpet av første uken har Havforskningsinstituttet dekket halvparten av det de skal undersøke på vinterloddetoktet. Man ligger godt an og utvider undersøkelsesområdet vestover.  I områder i vest med varmere vann er det store, fine loddestimer. I øst er det vannet kaldere og fangstene inneholder mange forskjellige arter.


[raw]

Loddestimer ble observert i varmere vann (5-6°) i motsetning til blanding av små og stor lodde som holdt seg i kaldere vann (3.5-2.5°). Kartet viser vanntemperatur på 25m dyp og aldersfordeling i trålfangster.


Loddeblanding består av ulike aldersgrupper, hvor lengden varierer mellom 8 og 19cm. Mens i den vestlige delen var de fleste fiskene er 3-år gamle og opptil 20cm lange.


Det er ”Libas” som dekker det østlige området. Den tykke røde streken på kartet viser hvor langt vi er kommet. Den tynne viser hva som gjenstår.
Det er et rikt mangfold i fangstene som kommer på dekket på ”Libas”, blant annet stor lodde, fjorårsyngel av lodde, hyse, torsk og uer og andre arter. Mellom ett og fem år gammel lodde er fortsatt fast innslag i trålhalene. Området er også rikt på krill og andre plankton.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Lengde og aldersfordeling av hanner i den østlige delen av Barentshavet som dekkes av  ”Libas”.


Området ”Eros” har kartlagt vises med en tykk blå strek på kartet.  Store fine loddestimer, dominert av treåringer, vandrer gjennom områder med varmere vann som holder 5 til 6°. I vann med temperatur fra 2,5 til 3,5° er det blanding av små og stor lodde.

 

-En uke med fint vær gjør at vi ligger godt an i forhold til planen. Derfor velger vi å utvide området vi undersøker vestover. ”Libas” overtar noen deler av ”Eros” tidligere kurser, mens ”Eros” forlenger sine kurser vestover, skriver toktleder Elena Eriksen.

 

 

 

Lengde og aldersfordeling av hunner i den vestlige delen av Barentshavet som dekkes av ”Eros”.

[/raw]