I dag framlegges rapporten om havforsuring fra Den internasjonale miljøkonferansen i Monaco i oktober 2008. Monacodeklarasjonen er undertegnet av 155 forskere innen feltet havforsuring, deriblant folk fra Havforskningsinstituttet. I deklarasjonen oppfordres beslutningstakere og politikere til å gi høy prioritet til forskning på havforsuring.


[raw]

Blant mange internasjonale rapporter om havforsuring vil vi sterkt anbefale å referere til denne. Møtedeltagerne i Monaco utarbeidet en meget grundig oversikt over tilgjengelige beviser for at havforsuring er et alvorlig problem.

 

Rapporten består av to deler, ”Report on Research Priorities for Ocean acidification”, som inneholder en meget oppdatert faglig fremstilling av problemstillingen, forfattet av verdens fremste forskere på feltet. Den andre delen er Deklarasjonen som konkluderer med fire meget sterke utsagn med skriftlig tilslutning fra over 155 fagfolk som deltok på symposiet. Disse fire punktene er:

-Vi ber politikerne innstendig om å:
• Hjelpe til å forbedre forståelsen av konsekvensene av havforsuring ved å støtte forskning på denne problemstillingen.  Slik forsking er i dag kun i sin spede barndom.
• Hjelpe til med å bygge nettverk mellom økonomer og forskere. Dette er nødvendig for å kunne evaluere sosioøkonomisk omfang av forsuringskonsekvenser og få fram betydningen av å sette i gang tiltak straks.
• Hjelpe til med å forbedre kommunikasjon mellom beslutningstagere og forskere slik at ny politikk blir basert på oppdaterte forskingsresultater og slik at vitenskapelige undersøkelser kan bli utvidet til å omfatte relevante politiske spørsmål.
• Å hindre alvorlige skader fra havforsuring ved å utvikle ambisiøse, raske tiltak for å kutte drastisk ned på utslippene.»

[/raw]