DEL

I fjor slapp ikke norske forskningsfartøy til i russisk sone av Barentshavet da bunnfiskbestandene skulle kartlegges. Det siste tiåret har russerne for det meste bare gitt begrenset adgang. Men i år har forskningsfartøyet ”Johan Hjort” fått adgang uten restriksjoner.


( 28.01.2010 )

[raw]

– Fra starten av februar vil forskningsfartøyene ”Johan Hjort” og ”Jan Mayen” i samarbeid med russiske ”Fritjof Nansen” gjennomføre det årlige vintertoktet på bunnfisk i Barentshavet, sier toktkoordinator Asgeir Aglen.

 

Bedre målinger
Han synes det er svært gledelig at ”Johan Hjort” nå har fått adgang til russisk sone. Vintertoktet gir viktige data for bestandsberegningen av torsk og hyse, begge store og viktige bestander som Norge forvalter i samarbeid med Russland.

 

 I det siste tiåret har det vært en utfordring å få god nok dekning i russisk sone. Historisk var dette et norsk tokt hvor norske fartøy dekket hele området. Etter at det oppsto problem med adgangen i russisk sone, har deltakelse fra russiske fartøy bidratt til at toktet de fleste år har fått en noenlunde god dekning. I år slipper Aglen denne usikkerheten når han skal planlegge vintertoktet.

 

Vintertoktet
Hovedformålet med vintertoktet er å mengdemåle bunnfisk ved hjelp av bunntrål og ekkoloddregistrering, men reke, lodde, kolmule og sild blir også kartlagt. Alle fiskearter som fanges blir registrert og lengdemålt. I tillegg måles planteplankton, dyreplankton, næringssalter, temperatur og saltinnhold langs to faste snitt: Vardø-nord og Fugløya-Bjørnøya. Vintertoktet starter 4. februar og avsluttes 17. mars.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.