Sjømat er en god kilde for det sunne umettede fettet. I en studie ble helsetilstanden til 30 overvektige betydelig forbedret ved å endre på fettkildene i kosten. Det melder Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).


[raw]

Overvekt og fedme er et økende helseproblem over hele verden, og kan betraktes som en livsstilssykdom. I Norge har antall overvektige økt de siste 50 årene. I 2003 ble det med bakgrunn i Stortingsmelding 16 (2002-2003) ”Resept for et sunnere Norge” innført en takst for leger som fikk navnet ”Grønn resept”. Målet var å stimulere til sunne kostog aktivitetsvaner blant pasienter med høy risiko for hjerteog karsykdom og diabetes.

 

-Med utgangspunkt i ”Grønn resept” deltok 30 overvektige menn og kvinner i vår studie på Voss, forteller Lisbeth Dahl, forsker ved Program for sjømat og helse ved Nasjonalt institutt for ernæringsog sjømatforskning (NIFES). Studien ble gjort som en masteroppgave i ernæring ved Universitetet i Bergen av Tatiana Noven i samarbeid med NIFES og Vossamed legesenter.

 

-Etter 10 måneder hadde hver deltager en vektreduksjon på 1-2 kg i måneden og det var først og fremst mengden fett på kroppen som ble redusert. Allerede etter 2 måneder med den nye kosten viste blodprøvene en betydelig forbedring av nivå av flere fettstoffer hos deltakerne, sier Dahl til NIFES.

 

De nye kostholdsrådene for deltakerne inkluderte fisk til middag tre ganger per uke, daglig bruk av ulike fiskepålegg til lunsj og mellommåltider, daglig inntak av to porsjoner frukt og tre porsjoner grønnsaker, samt bruk av magre melk og melkeprodukter. Inntaket av kjøtt ble redusert til 1-2 middager per uke bestående av rent, magert kjøtt. Deltakerne ble også oppfordret til å øke sitt aktivitetsnivå.

 

Endringer i kosten ga endringer i fettstoffer i blodet. Etter ti måneder var nivå av total kolesterol redusert med 25 prosent i gjennomsnitt i hele gruppen. Det dårlige kolesterolet ”LDL” var redusert med over 30 prosent, og nivå av triglyserider var redusert med omtrent 45 prosent i gjennomsnitt. Endringene i fettstoffene i blodprøvene viser at risikoen for utvikling av hjerteog karsykdommer og diabetes ble betydelig redusert hos samtlige av deltakerne. Studien viser også at et kosthold rikt på sunt fett og antioksidanter fra fisk og annen sjømat, frukt og grønnsaker er bra for helsen og bør inngå i ethvert kosthold.

 

Et kosthold med for mye fett, særlig mettet fett, for mye sukker og for lite av matvarer som fisk og annen sjømat, grovt brød, frukt og grønnsaker kan medvirke til utvikling av en rekke livsstilssykdommer, som hjerte-karsykdommer, overvekt, kreft og diabetes. Deltakerne i studien hadde et kosthold basert på tradisjonell norsk innlandskost med høyt inntak av kjøtt og meieriprodukter. Det var spesielt energiinntaket fra mettet fett og sukker som var avvikende i forhold til norske næringsstoffanbefalinger, melder NIFES.

[/raw]