Bestandsindeksen for norsk vårgytende sild er syv prosent høyere enn fjorårets indeks. Det er innenfor usikkerheten som er knyttet til målingene, og årets indeks regnes dermed som lik fjorårets. Nedgangen i indeksen de siste fem-seks årene, ser imidlertid ut til å bremse opp.

Et viktig formål med økosystemtoktet i Norskehavet – som gjennomføres av Norge, EU (Danmark), Færøyene og Island – er å gi bestandsindeks på gytebestanden av nvg-sild. Bestandsindeksene for antall per alder er med på å danne grunnlaget for neste års kvoteråd for norsk vårgytende sild (nvg-sild). Kvoterådet kommer til høsten.

 

Nedgangen flater ut

Dataene fra vårens tokt er nå sammenstilt. Det skjedde på et internasjonalt totktmøte i København. Årets bestandsindeks er syv prosent høyere enn fjorårets. Dette er imidlertid innenfor den usikkerheten som er knyttet til disse målingene, og statistisk sett kan man derfor ikke si at de to indeksene er forskjellige.

 

– Det kan imidlertid se ut som den kraftige nedgangen i indeksen som vi har hatt siden 2009 har flatet ut de siste årene, sier Erling Kåre Stenevik, som er bestandsansvarlig for nvg-sild på Havforskingsinstituttet.

 

Yngre fisk på vei inn i bestanden

Under økosystemtoktet er silda på beitevandring i Norskehavet, og den fordeler seg som oftest sentralt i havet. I år ble det observert en liten dreining østover i utbredelsen. To årsklasser ser ut til å dominere i sildebestanden, forteller Erling Kåre Stenevik.

 

– 2004 har vært den bærende årsklassen i noen år nå, og den ser fortsatt ut til å være den største i biomasse. Det er imidlertid tegn som tyder på at det kommer yngre fisk inn i bestanden. Spesielt 2009-årsklassen kan komme til å bidra godt, selv om den ikke er på nivå med de store årsklassene 2002 og 2004.

Økosystemtoktet i Norskehavet

 

Toktet er et internasjonalt samarbeid der fartøy fra EU (Danmark), Færøyene og Island deltar sammen med Norge. I tillegg dekker et russisk fartøy ungsilda i Barentshavet. Kartet viser dekningen og trålstasjonene i toktet.

 

I tillegg til sild er det også fokus på plankton og kolmule på toktet. Rekrutteringen til kolmulebestanden ser ut til å være god; 2014-årsklassen dominerer i år. Planktonbiomassen har økt jevnt siden den laveste verdien i 2009. I år ble det imidlertid målt lavere planktonmengde enn i fjor. Den ser ut til å være på samme nivå som 2013.