Eurofleets er et prosjekt som skal effektivisere bruken av europeiske forskningsfartøyer og -utstyr. 24 institusjoner fra 16 land deltar i prosjektet som har fått EU-støtte på vel sju millioner euro. Her har Havforskningsinstituttet fått en viktig rolle.


( 01.10.2009 )

[raw]

Eurofleets startet 1. september og det omfatter tre hovedområder.  Det første skal sørge for bedre utnyttelse av fartøy og instrumenter.

 

– Havforskningsinstituttet er koordinator det ene hovedområdet som skal sørge for mer effektiv bruk av forskningsfartøyer, vitenskapelige instrumenter og teknisk kompetanse i Europa. Det er også et mål å bedre tilgjengeligheten av innsamlede data fra toktaktivtet, samt å gjøre det lettere for forskere og andre interesserte å finne frem til relevante data og informasjon om eksisterende og planlagte fartøyer og instrumenter, sier instituttets rederisjef, Per Wilhelm Nieuwejaar.

 

Det andre hovedområdet har som mål å gjøre det mulig for forskningsprosjektere som ikke har direkte tilgang til nødvendige fartøyer og/eller instrumenter å få dekket kostnadene ved å leie slike fartøyer/instrumenter fra andre europeiske institusjoner.

 

Det siste hovedområdet skal se på utvikling av programvare for datainnsamling til sjøs, samt utvikle instrumenter for fjernstyrte og autonome undervannsfarkoster.

[/raw]