22.–28. mars 2009 møtes 300 forskere fra hele verden i Bergen for å sette fokus på forskning i nordområdene. Anledningen er Arctic Science Summit Week 2009 (ASSW), og de 300 forskerne skal diskutere og koordinere forskning i Arktis.


( 19.03.2009 )


[raw]

 I løpet av uken arrangeres det også et vitenskapelig symposium som dekker en rekke fagfelt fra fysikk via biologi til samfunn.

 

Klimaet er i endring, og endringene er størst i Arktis. Ismengden er sterkt redusert de siste årene, noe som åpner nye muligheter for menneskelig aktivitet i områder vi tidligere har betraktet som utilgjengelige. Endringene i klimaet har også stor betydning for økosystemer i havet og på land fordi utbredelsesområder endres og nye arter kommer inn i økosystemene. Hvilke konsekvenser har dette? Under møtene belyses også utfordringer knyttet til prosesser i fjord og kyst, og alt dette relateres til slutt til mennesker og samfunn.

 

Målet med ASSW er å gi muligheten til internasjonal koordinering og samarbeid innen et vidt spekter av fagområder. Høydepunktet er symposiet som foregår 24.–26. mars. Her er flere av verdens ledende forskere invitert til å oppsummere status for forskningen i Arktis og samtidig se på fremtidige utfordringer. Foredragene har temaer som klima i fortid og framtid, effekter på økosystemer, Arktis’ rolle i klimaendringene og effekter på mennesker og samfunn. I tillegg til de åtte inviterte foredragsholderne blir det om lag 150 foredrag fra ulike forskere.

 

Møtene i de internasjonale organisasjonene starter allerede søndag 22. mars. De fortsetter dagen etter og holder fram etter symposiet. I alt skal 17 slike møter gå av stabelen denne uka i Bergen, møter som innbefatter det meste av forskningsaktiviteter i Arktis.

[/raw]