Forskere ved NIFES har funnet parasitten Kudoa thyrsites i 0,8 % av undersøkt makrell fra Nordsjøen. Parasitten gjør fiskekjøttet bløtt og utflytende. Tilstanden kalles ”soft flesh”.


[raw]

Kudoa forårsaker ingen synlige symptomer hos levende makrell, men 24-56 timer etter slakting begynner parasitten å produsere kraftige enzymer som bryter ned fiskens muskulatur. Dette gjør at fileten blir myk og får en geleaktig konsistens, derav navnet ”soft flesh”. Forekomst av parasitten i fisk er først og fremst et problem knyttet til filètkvaliteten. Infeksjonen kan verken behandles eller forebygges, melder NIFES.

 

 – Andelen makrell som utviklet ”soft flesh” var lav, og Kudoa ble bare påvist i makrell som veide over 450 g forteller Arne Levsen, forsker ved NIFES. Omtrent 9 % av makrellen analysert i den største vektgruppen (over 600 g) utviklet ”soft flesh”. Vi fant imidlertid ikke ”soft flesh” i liten makrell (under 400 g).

 

For å finne ut av om også symptomfri makrell kunne være smittet, tok forskerne prøver av blod og muskel rett etter slakting. De fant ikke tegn på infeksjon (tilstedeværelse av Kudoa-sporer) i noen av prøvene. Dette betyr ikke at man kan utelukke at denne fisken er smittet, ettersom parasitten gjennomgår flere utviklingsstadier i samme fisk, og noen av disse kan ikke påvises i mikroskop. Ved hjelp av DNA-analyser undersøker nå forskerne ved NIFES om liten makrell likevel kan ha parasitten i seg.

 

Kudoa påvist i makrell i denne undersøkelsen ble identifisert som Kudoa thyrsites på bakgrunn av DNA-analyser og størrelse og form på sporene. Parasitten er påvist i mer enn 20 fiskearter på verdensbasis inkludert atlantisk laks i oppdrett, men er foreløpig kun funnet i makrell i norske farvann.

 

Hva er spore?
Kudoa hører til en gruppe parasitter som kalles myxosporidier der alle gjennomgår flere stadier i løpet av sin livssyklus. Parasittens mest karakteristiske stadiet er sporen som også danner grunnlaget for artenes klassifisering. Sporene som det gjerne finnes millioner av i én infisert makrell, er parasittens spredningsstadium over til neste vertsorganisme. Kudoa’s livssyklus er imidlertid fremdeles ukjent.

[/raw]