DEL

De neste ukene skal forskere være med på “Håkon Mosby” for å ta prøver av så mye fisk som mulig mellom Stad og Trøndelag. Prøvene skal deretter analyseres for å se om de inneholder VHS-virus, som kan føre til høy dødelighet både på vill- og oppdrettsfisk.


( 01.12.2009 )

[raw]

I 2007 ble det funnet VHS-virus i Storfjorden på Sunnmøre, et av områdene forskerne skal undersøke i løpet av toktet.

 

Første tokt i VHS-prosjektet er allerede gjennomført. Personell fra Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet mønstret på forskningsfartøyet Jan Mayen i Tromsø 28. september. Det ble tre uker langs norskekysten med prøvetaking fra morgen til kveld. Prøvetakingen startet i Tanafjorden (Finnmark) og siste fisk ble tatt på Haltenbanken. I alt ble det tatt ca 6000 organprøver fra 1500 fisk fordelt på 34 arter. Prøvene er nå til opparbeiding ved Veterinærinstituttet.

 

  

Hjernevev med betennelse fra regnbueørret med viral hemoragisk septikemi (VHS). Rød farge er immunhistologisk merking for VHS-virus. Foto: Renate Johansen, Veterinærinstituttet


Seinere i prosjektet skal forskerne utføre molekylærbiologiske studier av virusisolater, studere patogenesen og gjøre epidemiologiske studier av sykdommen, og eksperimentelle studier med viruset. Det kan også bli aktuelt å utføre studier hos skotske og danske samarbeidspartnere, blant annet ved EU’s referanselaboratorium i Århus.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.