DEL

NIFES har nylig installert et nytt avansert instrument på Laboratoriet for fremmedstoff, og får dermed muligheten til å analysere betydelig flere fisk- og sjømatprøver for miljøgiftene dioksiner og dioksinliknende PCB.


( 03.04.2008 )

[raw]

Prøver står allerede i kø for å slippe til i den høyoppløselige gasskromatograf massespektrometeret (HRGC-HRMS). Den høye aktiviteten henger sammen med et større behov for dokumentasjonen på innhold av dioksiner og dioksinliknende PCB i fisk og annen sjømat fra norske fangstområder. EU har grenseverdier for disse stoffene.

 

– Både myndigheter, næringsaktører og forbrukere er svært interessert i mer data på dette området, sier Kåre Julsham, forskningssjef for Program for overvåkning ved NIFES. NIFES har analysert fisk- og sjømatprøver for dioksiner og dioksinliknende PCB siden 2001.

 

 

Det høyoppløselige gasskromatograf massespektrometeret som nylig er plassert på Laboratoriet for fremmedstoff ved NIFES veier ikke mindre enn ett tonn. (Foto: NIFES)


Svært følsomt
Dioksiner og dioksinliknende PCB finnes i små mengder i miljøet og krever avanserte måleteknikker. En HRGC-HRMS kan påvise dioksiner og dioksinliknende PCB helt ned til et tusen milliontedels milligram.

 

– Følsomheten kan illustreres slik: Om vi sier at Byfjorden i Bergen er 5 kilometer x 5 kilometer og 100 meter dyp ville den inneholde 2500 000 000 000 liter vann. 100 gram sukker i dette store volumet gir en konsentrasjon tilsvarende det vi måler av dioksin, sier Julshamn.

 

Knuses i småbiter
I en HRGC-HRMS blir stoffene i prøven skilt etter kokepunkt i GC delen, mens molekylene knuses i småbiter og massene til bitene blir bestemt i MS delen. Ut i fra en massefrekvens som er typisk for dioksiner og dioksinliknende PCB blir målingene gjort.
I følge Vitenskapskomiteens rapport fra 2006 ”Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold” representerer dioksiner, dioksinliknende PCB og metylkvikksølv den potensielt høyeste risikoen når det gjelder forurensninger i fisk og annen sjømat. Det er derfor viktig å overvåke nivået av disse stoffene i sjømat.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.