Det er utviklet en reketrål som er cirka 30 prosent lettere å taue enn de tradisjonelle reketrålene. Det viser fullskalaforsøk som fiskere og forskere har gjennomført. Fangsteffektiviteten for reke ble imidlertid noe mindre. Det melder FHF.


( 30.05.2008 )


[raw]

Det er Havforskningsinstituttet og SINTEF Fiskeri og Havbruk AS som har vært faglig ansvarlig for prosjektet. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har støttet prosjektet siden starten i 2005. Den nye trålen ble produsert ved Mørenot AS, og fullskalaforsøkene ble gjort med M/Tr Arctic Swan i kommersielt fiske.

 

Mindre effektiv
Prosjektet har vært gjennomført i tre faser. Man startet med konseptutvikling. Så utviklet man trålmodeller, simuleringer og modelltester. I tredje fase har man foretatt fullskala utprøvinger av den nyutviklete reketrålen.

 

Erfaringen med fullskalaforsøket var at konstruksjonen ga cirka 30 % lettere trål enn tradisjonelle løsninger. Samtidig førte konstruksjonen til at mye reke forsvant gjennom maskene i de såkalte side- og overpanelene. Disse svakhetene gjorde at man i denne omgang ikke oppnådde prosjektets ambisiøse målsetting om samme fangstmengde som med tradisjonell trål.

 

Optimistisk
– Man tar sikte på å gjøre nye forsøk med en modifisert versjon av trålen til høsten, sier John Willy Valdemarsen. Han har vært leder for prosjektet ved Havforskningsinstituttet. – Ved å beholde mer av overpanelet og foreta justeringer ved sidepanelene, regner vi med at effektiviteten kan bli opprettholdt i forhold til tradisjonell trål.

 

Etter å ha testet en modifisert versjon i mindre skala, forventer han at en fullskalaversjon av denne vil være 10–15 % lettere å taue enn standardtrålen med samme bredde. Den modifiserte versjonen er også presentert i rapporten.

 

Avgjørende
– Reketrålflåten er betydelig utsatt i forhold til høye bunkerskostnader, slik at energibesparende tiltak på fartøy og redskap kan bli avgjørende for å opprettholde et havrekefiske i Norge. Det sier Joakim Martinsen, som er prosjektleder i Fiskerlagets Teknologiforum.

 

Han fremhever også at fiskere og forskere har arbeidet tett sammen i gjennomføringen av prosjektet. Det har bidratt vesentlig til et godt prosjektresultat for næringen, og til at fiskerne er interessert i å gå videre med utprøving av den modifiserte trålen. I tillegg peker Martinsen på at prosjektet har en miljøkomponent ved at miljøbelastende utslipp kan bli redusert med overgang til trål av denne typen.

[/raw]