DEL

En europeisk organisasjon for nærings- og forskningssamarbeid innen havbruk, EATP, er under oppbygging. En ny rapport skisserer den norske posisjoneringen i forhold til dette samarbeidet. Den såkalte “Europeiske Akvakultur Teknologi Plattformen” (EATP), som fortsatt er i oppbyggingsfasen, vil bli et viktig instrument for europeisk akvakulturforskning, melder FHF.


( 18.12.2008 )

[raw]

For å sikre oppmerksomhet rundt de norske utfordringene og problemstillingene innen forskning og utvikling (FoU), har det vært behov for å kartlegge norske FoU-utfordringer nå og på sikt. På oppdrag fra forskningsfondet FHF har derfor SINTEF Fiskeri og havbruk gått gjennom og oppsummert de viktigste overordnede strategidokumenter utarbeidet av næring, myndigheter og virkemiddelapparatet de senere årene. Med utgangspunkt i disse dokumentene er det dessuten gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot næringsaktører og FoU-institusjoner.

 

Både næringsaktørene og FoU-aktørene var enige i at næringens største utfordringer er knyttet til bærekraft (inkludert fôrressurser), fiskehelse, avl/genetikk og teknologi. Man var også samstemte på at EU-midler og samarbeid med bedrifter og FoU-miljø i EU vil bli viktig i årene som kommer. Listen over forskningsområder som egner seg på den europeiske arena var lang, men de viktigste områdene var knyttet til de samme områdene der næringen har de største utfordringene i Norge (bærekraft, fiskehelse, avl/genetikk, teknologi).

 

Det er et skille mellom FoU-aktørene og bedriftene på enkelte punkter. Mens næringsaktørene var opptatt av at vi bør velge oss ut noen få områder som vi kan bli svært gode på i Norge, var FoU-aktørene opptatt av at det ble forsket innen en rekke forskningstemaer, samt mer opptatt av grunnforskning og tyngre og mer langsiktige forskningsprogrammer. Hvorvidt forskningen skal finansieres av privat eller offentlig kapital var også et tema. Prosjektet ble administrert av Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) på vegne av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), og utført av SINTEF Fiskeri og havbruk.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.