Styrene i forskningsfondet FHF og forskningskonsernet Nofima har godkjent en avtale som skal regulere samarbeidet mellom de to virksomhetene. Avtalen legger til rette for samarbeid om fornyelse, omstilling og verdiskapning i fiskeri- og havbruksnæringen. Avtalen vil tre i kraft umiddelbart, og innebærer at Nofima blir en sentral samarbeidspartner for FHF.


[raw]

– Avtalen og samarbeidet med Nofima gir mulighet til å innrette arbeidet med forskning og utvikling (FoU) etter næringens behov, sier FHFs styreleder Rolf Jørn Karlsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Styreleder Rolf Jørn Karlsen i FHF.

 

– Næringen er avhengig av forskere som både har sterk næringsforståelse og faglig spisskompetanse, understreker Karlsen. – FHF og Nofima vil samarbeide om større, næringsrettede satsinger, og FHF vil bidra til å utvikle Nofima som FoU-leverandør til næringen. Dette vil øke næringens tilgang på forskningskompetanse og bidra til nytenkende forskning på næringens premisser.

 

– For Nofima er dette en viktig milepæl, sier Ørjan Olsvik, konsernsjef i Nofima.

 

FHF er en sentral samarbeidspartner for oss. Deres kjennskap til næringen, og de fora de har etablert for å sikre næringens innflytelse på forskningsinnsatsen, vil være en stor ressurs for oss. Nofimas rolle og mål er å være næringens viktigste samarbeidspartner innen forskning og utvikling, og denne avtalen danner et godt utgangspunkt for at vi skal nå det målet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Ørjan Olsvik, konsernsjef i Nofima.


Det strategiske samarbeidet som nå etableres, skal ivareta Regjeringen og Stortingets intensjoner i forbindelse med opprettelsen av Nofima. Tildelingen av midler skal være styrt av FHF på vegne av næringen gjennom næringsdefinerte prosjekter med utgangspunkt i FHFs strategiske handlingsplaner.

[/raw]