MAREANO sitt sjette tokt for kartlegging av geologi, biologi og miljøgifter startet i flott vintervær mandag 6. april med “G.O. Sars” sin stiming fra Tromsø og nordover. I perioden 6. – 28. april skal 9000 km2 i ”Nyegga-området” i Barentshavet kartlegges. Om bord på ”G.O. Sars” er det 13 forskere fra Havforskningsinstituttet og NGU, i tillegg til instrumentfolk.


( 20.04.2009 )

[raw]

Toktet har et ambisiøst kartleggingsprogram hvor bunnforhold og bunndyr skal dokumenteres fra et nett av stasjoner med 97 planlagte videotransekter og prøvetaking på 26 av transektene. Kartleggingen startet i den nordlige delen av området (se figur under) og fortsetter sørover. Dypet i området varierer mellom 400-1000 m, og i nordlig del ligger en stor skredgrop etter Bjørnøyraset. 

 


Figur over området som skal besøkes på første del av toktet (6-18/4) sirkler markerer innsamlingsstasjoner og farge antyder prioritering for dokumentasjon av miljøgifter.

[/raw]