DEL

– Hvis vi ikke vet hvilke naturverdier vi har på havbunnen, risikerer vi å ødelegge dem uten at vi en gang er klar over det, sa statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet da hun åpnet MAREANOs brukerkonferanse i Oslo.


( 28.10.2008 )

[raw]

MAREANO (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder) kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder. Programmets mål er å kartlegge sørlige deler av Barentshavet inkludert Lofoten og Vesterålen innen 2010. MAREANO ledes av Havforskningsinstituttet, i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjø.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Heidi Sørensen. Foto: Miljødepartementet.


Brukerkonferansen i Oslo hadde rundt 80 deltakere fra naturvernorganisasjoner, departementer og direktorater, forskningsinstitusjoner og oljeselskaper med flere. Resultater, MAREANO og framtidens havforvaltning, dataformidling og anvendelse av data fra MAREANO til forskning og næringsaktivitet var blant overskriftene på konferansen.

 

MAREANO kan vise til mange viktige funn. Nye naturtyper og fenomener er påvist, sa statssekretæren og viste blant annet til naturgasslekkasje fra kontinentalsokkelen i Vesterålen som kan skrive seg fra frosset naturgass i havbunnen.Vi vet enda ikke nok om dette. Særegne bakterier lever av gassen, sa Sørensen.

 

I forslaget til statsbudsjett for 2009 er bevilgningen til MAREANO økt med nesten 19 millioner kroner. Dette innebærer en budsjettramme for MAREANO på 51,5 millioner kroner i 2009.

 

– Med dette får vi kartlagt områdene Vesterålen (Nordland VII), Troms II og Eggakanten i 2009, sa statssekretæren. Avslutningsvis sa hun også at hun ser for seg at MAREANO kan fortsette i andre havområder etter 2010 når forvaltningsplanen for Barentshavet skal revideres.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.