Kartleggingen som ble foretatt med ”Håkon Mosby” i helgen, avdekket lite yngel i oljeutslippsområdet ved Statfjord A.


( 04.06.2008 )


[raw]

Det var i utgangspunktet yngelen forskerne ved Havforskningsinstituttet var mest bekymret for. Yngelen er ikke like flink til å flytte seg vekk fra potensielle farer som voksen fisk, og er derfor mer utsatt for forurensing.

 

– Det var lite yngel i området, sier toktleder Bjørn Serigstad.

 

Forskningsfartøyet ”Håkon Mosby” ankom området ved Statfjord A-plattformen om morgenen torsdag 26. mai. Mesteparten av oljen var de borte, men det ble rapportert om et tynt lag olje på sjøen 70 nautiske mil sørvest for Statfjord A. Det ble tatt vannprøver og samlet fiskeegg og -larver med planktonhåven. I tillegg ble fiskeforekomtene undersøkt med ekkolodd og deretter ble det trålt med bunntrål for å skaffe fiskeprøver.

 

– Kartleggingene vi gjorde med ekkolodd viste at fiskeforekomstene ikke syntes å være påvirket av oljeutslippet. Vi observerte fisk over hele området og det var ikke noe som tydet på at det var mindre fisk i området der oljen hadde drevet, sier Serigstad.

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Prøver av torsk, sei og hyse tas fra trålfangster. Foto: Bjørn Serigstad, Havforskningsinstituttet.


Det ble tatt prøver fra muskel, lever og hjerne fra sei, hyse og torsk. Disse prøvene ble frosset og levert til analyse på instituttets laboratorier i Bergen. Resultater av vannprøvene vil ta minst en ukes tid, mens det vil ta måneder å få analysert fiskeprøvene.

[/raw]