DEL

Et nylig avsluttet forskningsprosjekt dokumenterer at Norge har pelagisk råstoff av ypperste kvalitet. Slik kvalitetsdokumentasjon kan synliggjøre og forsterke fortrinnene til norsk, pelagisk sektor.


( 12.05.2009 )

[raw]

Forskningsprosjektet har også fremskaffet ny informasjon om mikrobiologi og hygiene i norsk pelagisk sektor. Denne kunnskapen kan bidra til målrettede tiltak som ytterligere vil forbedre hygienen fra fangst til innfrysing.

Sterk verdikjede fra hav til konsument
Generelt har den norske pelagiske sektoren noen klare fortrinn med hensyn til effektivitet, sporbarhet, sortering og matvaresikkerhet, samt adgang til viten og teknologi. Dette gir et godt grunnlag for en sterk verdikjede fra hav til konsument.

De nye forskningsresultatene bidrar til å synliggjøre sektoren som en attraktiv og proaktiv leverandør og samarbeidspartner, med fokus på å fremskaffe kunnskap og dokumentere kvalitet.

Det viktige eksportmarkedet
Norsk pelagisk sektor er meget avhengig av eksport, og er i hovedsak karakterisert ved eksport av fryst råvare. For sild utgjør denne type eksport cirka 88 % av eksportverdien. For makrell er tallet 95 % (EFF 2007).

For å styrke den pelagiske industriens lønnsomhet og bærekraft fremover, er det avgjørende å få skapt en differensiert eksportprofil gjennom økt foredlingsgrad, produktutvikling, produktdifferensiering og merkevarebygging.

Nye målemetoder
I prosjektet er det også utviklet en objektiv og brukervennlig metode for å måle innholdet av det proteinnedbrytende enzymet protease i bukvevet på pelagisk fisk. Metoden kan brukes både av fiskere og fiskemottak for å vurdere kvaliteten på fangsten.

I tett samarbeid med brukere og utstyrsleverandører, er det utviklet en fettmåler med god korrelasjon med kjemiske målinger. Fettmåleren er testet om bord på fartøy. Vi anbefaler videreutvikling av instrumentet slik at det tas i bruk i pelagiske fartøy, fiskemottak og annen pelagisk industri hvor kunnskap og dokumentasjon om fettinnhold i pelagisk fisk er viktig.

Bakgrunn
Prosjektet “Kvalitet og mattrygghet i den pelagiske verdikjeden” er et samarbeidsprosjekt mellom bedrifter i pelagisk verdikjede, Norges Forskningsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.