DEL

Torskesektoren har slitt med dårlig lønnsomhet de siste årene. I et nytt stort forskningsprogram for FHF skal Nofima undersøke rammevilkårene og hvordan disse påvirker lønnsomheten. Målet er tiltak som vil gi bedre lønnsomhet.


( 31.01.2011 )

[raw]

Torsk er den viktigste hvitfiskarten som eksporteres fra Norge. Selv om norsk fiskeeksport har satt stadig nye rekorder de siste årene, har torskesektoren slitt. Til tross for at 2010 var et oppløftende år, var eksportprisen på torskeproduktene nesten 10 prosent lavere enn de var i 2000.

 

Storsatsing skal gi svar
Nå satser Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) på et stort forskningsprogram i regi av Nofima for å finne ut hvorfor sektoren sliter og hvordan den skal komme ut av uføret.

 

Programmet, som skal gå ut 2015, skal dessuten bidra til å bygge opp et sterkt samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø med fokus på fiskeri- og havbruksnæringen. Rammen for programmet er på 22 millioner kroner.

 

– Hensikten med forskningsprogrammet er å få vite mer om hvorfor torskesektoren over tid har hatt svak lønnsomhet. Samtidig skal vi skaffe kunnskap om hvordan offentlige reguleringer av fangst og produksjon fra villfisk påvirker lønnsomhet, internasjonal konkurransekraft, struktur og miljøbelastning, forteller forskningssjef i Nofima, Bent Dreyer, som leder forskningsprogrammet.

 

Komplekse forhold
Det er svært komplekse sammenhenger som skal undersøkes. Hovedfokus er økonomi og hvordan ulike rammevilkår påvirker lønnsomheten.

 

I programmet vil oppmerksomheten rettes mot målsettingene med ulike reguleringer og hvilken effekt de faktisk har. Forskerne skal undersøke hvordan sektorens internasjonale konkurransekraft påvirkes av rammebetingelsene.

 

En viktig fremtidig utfordring for torskesektoren er å unngå å belaste miljøet med unødvendige klimagassutslipp. Programmet skal derfor gi kunnskap om hvordan sektoren kan møte denne utfordringen. Et viktig mål med dette arbeidet er å komme fram til reguleringer for bærekraftig fangst som bidrar til å øke markedsverdien fra våre ville fiskebestander.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.