Kveis i torskemuskel kan til tider være et problem for fiskerinæringen. Enkelte fiskere mener at kveis i torsk som legges i isvann vil søke seg innover til innvollene, da disse er de siste som kjøles ned. Dette kan være en måte å fjerne kveis i filetene, mente fiskerne.


( 14.04.2009 )


[raw]

I et prosjekt gjennomført av Nofima Marin har forskerne undersøkt om kjøling av hel fisk kan føre til at kveisen søker seg bort fra selve fiskefileten. Mye torsk blir pakket og solgt hel uten hode. Det kan være et betydelig kvalitetsproblem at en ikke ser og/eller kan fjerne kveis i denne fisken. Prosjektet har undersøkt om det stemte at kveisen søkte seg bort fra fiskefileten når fisken ble kjølt ned, da ingen rapporter fra slike studier har dokumentert noe slikt.

 

Flere forskjellige kjøleforsøk er blitt gjennomført over en tidsperiode på ca. 24 timer. Temperaturen i fisken (i fileten, under skinnet og inne i senter av innvollene) ble loggført.

 

– Hensikten var å finne ut om og hvordan kveisen forskjellige steder i fisken reagerte på ulik temperatur og tid, forteller prosjektleder Torbjørn Tobiassen.

 

Prosjektet har blant annet konkludert med at kveis beveger seg relativt sakte, og blir mindre aktiv når temperaturen senkes. Det ble derimot registrert at aktiviteten økte ved høyere temperaturer. Det er derfor lite sannsynlig at kveis i torskemuskel kan reduseres ved hjelp av nedkjøling. Mer inngående opplysninger om metoder og prosesser finnes i rapporten fra Nofima “Kveis i torsk under kjøling av usløyd fisk – Kan kjøling i is og sjøvann benyttes som metode for å fjerne kveis?” Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Norges Råfisklag.

[/raw]