DEL

Resultatene av flere prosjekter utført av Nofima for forskningsfondet FHF, viser at både kundenes ønsker og markedet for hvitfisk forandrer seg ut ifra mange forskjellige kriterier. Disse er nå samlet i et artikkelhefte.


( 24.01.2011 )

[raw]

Det viktigste markedet for norsk fiskeri- og havbruksnæring er det europeiske, som er preget av stor konkurranse og kontinuerlig introduksjon av nye produkter. I europeisk sammenheng har det britiske markedet alltid vært en historisk og naturlig eksportpartner for hvitfisk fra Norge.

 

På bakgrunn av dette, valgte prosjektet å analysere nettopp det britiske markedet for å kartlegge britenes oppfatninger av den norske hvitfisken som blir solgt i supermarkeder og fiskebutikker. Artikkelserien har analysert en rekke faktorer som påvirker kjøpernes fiskevaner, fra informasjon kundene får på brettpakkede produkter, til pris- og importutvikling for torskeprodukter i Storbritannia.

 

Fersk og fryst filet
Tradisjonelt har to kategorier filetprodukter av hvitfisk vært dominerende i det britiske markedet, fersk og fryst filet. Ferske produkter distribueres gjennom manuelle fiskedisker eller brettpakkede, selvbetjente produkter, mens fryste produkter finner man i frysedisken. Et alternativ til ”genuint” ferske fileter, er ”tilsynelatende” ferske fileter – tinte fileter produsert av ferskt råstoff eller fryst rundfisk. Dermed kan britiske forbrukere velge mellom tre typer filetprodukter fra hvitfisk; fersk, fryst og tint.

 

Resultatene av forskernes analyse er at det ikke er noen markant andel blant britiske forbrukere som kjøper og spiser “fersk” fisk som er blitt tint. Til gjengjeld advarer forskerne næringen mot skadeeffektene som en negativ omtale i britiske medier vil kunne få for eksporten av norske fiskeprodukter hvis såkalt “ferske” fiskeprodukter blir avslørt som en fordreining av virkeligheten. Forbrukerundersøkelsen viste også at informasjonen tilgjengelig på brettpakkede fiskeprodukter ikke var optimal, og i mange tilfeller vag.

 

Foretrekker fryst
Forskerne samlet også et tverrsnitt av britiske forbrukere og gjennomførte en smakstest for å undersøke deres oppfatninger av tint og genuint fersk fisk. Resultatene av blindtestene viste seg å være meget overraskende siden bare 37 prosent av deltagerne ville kjøpt den ferske fisken, mens hele 63 prosent foretrakk den som hadde vært fryst. Når de samme deltagerne fikk vite hvilken fisk som hadde blitt fryst, endret bildet seg, og 52 prosent ville kjøpt den ferske fisken, mens 48 prosent fortsatt ville kjøpt den tinte.

 

Onde tunger ville kanskje kunne si at disse resultatene er en direkte konsekvens av en nasjon som forer opp sine borgere med friterte fiskefileter druknet i salt og eddik og servert i gamle tabloidaviser? Men til slike påstander svarer FoU-koordinator Frank Jakobsen i FHF smilende at han ikke vil gå i rette med markedets opplevelse av kvalitet. Tvert om lar han seg imponere over at norske filetbedrifter har tatt i bruk teknologi som gjør at frosne fileter kan konkurrere med ferske produkter.

 

Pris- og importutvikling
Nofimas forskere har også gjennomgått en analyse av pris- og importutvikling i Storbritannia hvor Norges direkte andel av fryst filet til Storbritannia har sunket fra 35-40 prosent fra slutten av 1990-tallet til cirka 10 prosent i 2009. Forskerne konstaterer at det er langt flere tilbydere av fryst filet enn fersk filet på det britiske markedet. Prisutviklingen på det britiske markedet mellom 2000-2009 viser at fersk filet av atlanterhavstorsk har hatt en normal og jevn stigning i pris, mens fryst filet av samme art har vært synkende. Fryst filet av stillehavstorsk har samme prisutvikling, men den betales noe mindre enn fryst filet av atlanterhavstorsk.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.