Selv om det har vært gode priser på rekene i sommer, har fisket ikke vært så godt som håpet. Fin størrelse på rekene har gitt fangster på 18 – 20 kilo per time, og 160 kroner betalt hver time, forteller Lennart Danielsen, skipper og medeier i reketråleren Pilot.

Han har, når vi treffer ham, nettopp kommet på sjøen etter et opphold i Thyborøn Ophalerbedding. Det koster å gå på verksted. Nå har båten blitt malt, og det er foretatt reparasjon og vedlikehold på en del utstyr om bord. Vel en uke på slipp har kostet noe. I tillegg blir det ikke fangst å levere når en ligger på det tørre.

– Vi er heldige som har danske verksteder hvor vi får gjort vedlikehold og reparasjoner til greie priser, sier Lennart. Han er kanskje en av Sørlandets vokale fiskere. Som leder for Fiskarlaget Sør står han på for å nå frem til politikerne med det som måtte bekymre fiskerne.

Pilot er bygget i Sverige i 1988 og siden forlenget med seks meter, til 26. meter. Før den ble solgt til Foss Fiskeri i 2017 hadde den navnet Lillevig.

Fornying stopper opp

Vi var inne i en periode med en del fornying av fiskeflåten i Skagerak. Men så har det blitt mindre kvoter på torsk, og kostnaden av CO2-kvoter henger over oss. Normalt er 28 prosent av våre utgifter diesel. I 2025 får vi 10 prosent avgift på dieselen.

Skal vi fornye motorer for å redusere drivstofforbruket, må disse fra nyttår av ha NOx-rensing av eksosen. Det betyr at båtene må bygges om for å få plass til renseanlegg og en stor ureatank, forklarer Danielsen.

Han ettersøker offentlige ordninger av samme type som de store fiskerfartøyene nyter godt av. Mens større fartøy i mange år har mottatt store tilskudd til tiltak som reduserer NOx-utslipp, er de mindre fartøyene med motor under 1000 hk overlatt til seg selv. I stedet kommer nye krav om CO2-avgift, og om en bygger nytt eller kjøper ny motor, – krav om NOx rensing. Det finnes Sørlandsredere som har nybygg på vent. De våger ikke å sette i gang med så usikre tider som det er nå.

Lennart Danielsen er leder for Fiskarlaget Sør og en ivrig talsmann for rekefi skerne i sør.

Seiler 30 timer for å spare på diesel

Diesel er allerede så dyrt i Norge at en del sørnorske båter kjører i 30 timer for å bunkre i Danmark, hvor diesel er en del rimeligere. Det er ikke godt for miljøet, sier Lennart. Selv er han ikke i Thyborøn primært for å bunkre, men for å få båten i slipp.

Pilot er 26,2 meter lang og 6,48 bred. Den eies av Foss Fiskeri AS i Mandal, et rederi hvor Lennart eier femti prosent, mens Morten Foss eier den andre halvparten.

Tråleren ble bygget ved Smögen Plåt og Svetsindustri AB i 1988 for svensk reder. I 1996 ble den kjøpt av reder i Søgne og gitt navnet Hellevig. Han forlenget båten med seks meter vinteren 1998/89. I august 2017 kjøpte Foss Fiskeri AS båten og ga den navnet Pilot.

Ett godt hal med reker. Når prisen samtidig er god drypper det bra på mannskapet. I slike tider er det viktig med korte opphold om en skal på verksted.

Byttet fra annet verksted til Thyborøn

Når Pilot valgte å gå til Thyborøn for å få malt skroget, skyldtes det i hovedsak at de ikke var fornøyd med en tidligere jobb som et annet dansk verksted hadde gjort om bord. Dette ble rettet opp i Thyborøn, og de likte seg her. Det er ikke uvanlig at de norske fiskefartøyene som får utført reparasjoner og vedlikehold i Danmark, skifter litt frem og tilbake. Alle verft og verksteder kan tabbe seg ut. De mister en kunde, og de får en kunde.

– Danske verksteder er flinke, og ikke minst fleksible. Vi har hatt et flott opphold i slippen, og kommunikasjonen med de som har hatt ansvar for arbeidene har vært helt topp, sier Lennart.

Prisen på rekene har i sommer vært rundt 160 kroner kiloen. Nå er prisen noe lavere, – rundt 140 kroner.

Vi skal være på havet

– Det er viktig for oss å være mest mulig på havet. Vi er rundt 300 døgn på fiske i året. Stort sett er det ut i to-tre dager og så tilbake til Mandal for å levere fangst, sier Lennart. Mens han har ligget på slipp har det vært så godt som havblikk de fleste dager, flotte dager hvor han gjerne skulle vært ute og dratt opp reker. Prisen er nå rundt 140 kroner kiloen, hvilket er en god pris på denne tiden av året.

– Derfor er det viktig å få utført arbeid raskt og effektivt. Mannskapet på en tråler som Pilot har ingen fast lønn, – de får lott. Den ligger nå på 400.000 – 600.000 kroner. Skipperen har høyere lott, og på noen reketrålere kan han runde millionen i året, sier Lennart.

For hver dag båten ligger i land taper mannskapet og han som reder inntekt. Det er derfor viktig, når arbeid skal gjøres om bord, å se på både tidsbruk og tapt inntekt, og hva det koster opp mot hverandre. Fordelen i en havn som Thyborøn er at de har tilgjengelig de aller fleste typer fagfolk, og bedriftene er flinke til å samarbeide.

Slik har været vært mye av sommeren og høsten, også i stor grad mens Pilot har ligget på slipp. Det er viktig at verkstedopphold er korte.