DEL

Over 90 prosent av alle forsøksdyr i Norge er fisk. En ny rapport beskriver hva man bør vite mer om for at bruken av forsøksfisk og forskningsresultater skal bli best mulig.


( 17.12.2009 )

[raw]

I Norge benyttes fisk som forsøksdyr innenfor anvendt- , biomedisinsk- og basalforskning. Når man gjør forsøk med fisk skal man ivareta en forsvarlig velferd hos dyrene etter dyrevernloven og forskrift om forsøk med dyr.

 

Et riktig miljø er en forutsetning for en god velferd, og omfatter blant annet vannkvalitet, vanntemperatur, ernæring, karforhold og røkting. Ulike arter, som laks, kveite, torsk og sebrafisk, har helt forskjellige krav til miljø og dermed hva som gir god velferd. Samtidig skal god velferd kunne måles og gjenkjennes, slik at man ivaretar en forsvarlig velferd under fiskeforsøket. Dette er utfordrende i forhold til både art og livsstadie.

 

Forskere fra flere forskningsinstitusjoner har nå utarbeidet en ny rapport, ” Fisk i forskning – miljøkrav og velferdsindikatorer hos fisk”, som omhandler forskningsbehovet innen dyrevelferd hos fisk i forsøk. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norges forskningsråd, hvor Norecopa har satt sammen arbeidsgruppen. Trond Brattelid ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har ledet denne gruppen.

 

Om rapporten
Rapporten beskriver forskningsbehovet og konkluderer med at man bør vite mer om blant annet:

 

Hvordan miljøet, som vanntemperatur, vannbehandling, gruppestørrelser og så videre påvirker velferden til forskjellige fiskearter i forsøk.
– Hvilke indikatorer, utover tilvekst og dødelighet, som kan beskrive velferd hos fisk.
– Fiskens smertereaksjon, hva som skaper stress og hvordan man kan redusere smerte og stress hos fisk.
– Hva som er et dyrevelferdsmessig forsvarlig endepunkt hos fisk.
– Hvordan man kan redusere antall fisk når nye fiskevaksiner skal utprøves og valideres.

 

I tillegg er det et behov for oppdatert kursmateriell i forsøksdyrlære for fiskeforskere.

 

– Målet er at rapporten skal bidra til høyere kvalitet på forskningsresultatene gjennom en riktigere bruk av færre fisk i forsøk, sier Brattelid om rapporten.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.