En skog av bambuskorall og dyphavsartene brisingstjerne og kjøttkorall var noe av det forskerne observerte da var på tokt i Hardangerfjorden i slutten av november.


( 08.12.2009 )

[raw]

På den første lokaliteten, der Onarheimfjorden møter Kvinnheradfjorden, ble forskerne møtt av en bambuskorallskog på sandig mudderbunn. Dette er en type korallskog (”coral garden”) som blir klassifisert som truet og i nedgang av Ospar-konvensjonen.

 

Årets bunnkartleggingstokt i regi av kyst- og fjordøkologiprosjektet Epigraph utvidet forskernes kjennskap om kjerneområdet til bambuskorall i Hardangerfjorden vesentlig i forhold til observasjonene som ble gjort i fjor. Denne korallen kan forekomme i tette lokale bestander i dype åpne fjorder, mens den er relativt sjelden utenfor. Bambuskorallen, Isidella lofotensis, hører til gruppen leddkoraller og er vertskap for reker, amphipoder og andre smådyr. Blålange ser også ut til å trives i dette habitatet.

 

Til sammen ble det gjort videoopptak langs 33 transekter (”linjer”) på dette toktet i Hardangerfjorden, fra Sniltvedtsøy og inn til Utne. Et av målene med toktet i år var å dokumentere korallrev i den innerste halvdel av Hardangerfjorden. Det er kjent fra tidligere at det finnes korallrev så langt inne som ved Jondal.

 

Disse opplysningene foreligger som grove geografiske posisjoner som gjør lokalisering vanskelig. Forskerne brukte en god del tid på leting, men måtte til slutt gi opp forsøket på å finne korallrev der. Her må det til bedre analyser av dybdedata samt nye målrettede videoundersøkelser.

 

Hardangerfjorden er kjent for det marine artsmangfoldet. Epigraph-prosjektet forsøker å beskrive sammenhengene mellom de ulike økosystemene i fjorden. Derfor er kartlegging av naturtypene på havbunnen en viktig del av prosjektet, og årets bunnkartleggingstokt startet der hvor fjorårets tokt avsluttet. I år som i fjor hadde forskerne med elever fra Kvinnherad videregående skole. Elevene vil bruke erfaringene fra toktet til å skrive en rapport og en avisartikkel.

 

Brisingstjerne (Brisingella coronata) og kjøttkorallen (Anthomastus grandiflorus) ble observert på flere lokaliteter. Dette er dyphavsformer som trives i dypt atlanterhavsvann. Kjøttkorallen er aldri observert i så store tettheter i Norge som på dette toktet.

 

 

[/raw]