Egypt har gjennomgått store politiske omveltninger de siste månedene. Disse kom året etter en rekordstor eksport av norsk sild og makrell. Lite tyder på at den kompliserte politiske situasjonen vil få langvarig innvirkning på importen av norsk fisk. Egypterne liker sild. Spesielt sild med rogn.


( 10.05.2011 )

[raw]

Egypt er totalt avhengig av import av matvarer. De er verdens sjette største importør av mat, og verdens største importør av hvete. Når hveteprisene i løpet av kort tid er doblet, og svikt i avlingene til verdens største hveteprodusent Kina kan medføre at kineserne må importere hvete, så kan det presse prisene på verdensmarkedet ytterligere oppover. Det kan ramme Egypt hardt. En del av årsaken til revolusjonen var de siste årenes kraftige økning i brødprisene, til tross for store subsidier.

 

Egypt importerer matvarer for over 65 milliarder kroner årlig. Importen av sjømat utgjør en liten andel av den totale importen. I 2006 importerte Egypt sjømat til en verdi av 167,4 millioner amerikanske dollar. To år senere var importen steget til 377,8 millioner dollar, nærmere 2,5 milliarder kroner. Omsetningen av importerte matvarer øker raskt. Blant flere årsaker til dette er økt kjøpekraft, økende befolkning og endringer i forbruksmønsteret. Moderne egyptiske forbrukere blir mer og mer europeiske i sine valg. Økt kjøpekraft skyldes også at andelen yrkesaktive kvinner øker. Samtidig gjør mangel på dyrkbare områder det vanskelig å øke egen matproduksjon rast nok. Det er nå over 83 millioner mennesker i Egypt og befolkningstilveksten er høy.

[/raw]