DEL

Det nytter å stå på viser en sak der Nofima først fikk avslag om en FOU-konsesjon, men etter klage fikk gjennomslag for sin søknad.


( 04.04.2014 )

Fiskeridirektoratet avslo august i fjor en søknad fra forskningsinstitusjonen Nofima om tildeling av en FOU-konsesjon. Søknaden ble sendt i mars, og allerede i august forelå avslag. Fiskeridirektoratet krevde fremlagt endelige avtaler mellom Nofima og de havbruksselskap som hadde sagt seg villig til å delta i forskningsprosjektet.

 

I et brev signert 27. januar i år gjør advokatfirmaet Kyllingstad Kleveland direktoratet oppmerksom på at deler av avtalene er konfidensielle, og at de ber om forståelse for at det ikke vedlegges signerte avtaler slik Fiskeridirektoratet har bedt om.

 

Advokatfirmaet påpeker at direktoratet har veiledningsplikt, og at de tidligere har godtatt de avtaleutkast som Nofima bruker. Siden det har gått nesten ett år siden søknaden ble levert, og direktoratets svært lange saksbehandling har medført et betydelig stress og sikkerhet for prosjektet, bes det om at saken blir ferdigbehandlet innen 5. februar 2014. Hvis ikke vil advokatfirmaet at saken oversendes Nærings- og fiskeridepartementet som klage. Bare fem dager over fristen omgjorde direktoratet avslaget.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.