Får du havari på motor, gir eller annet utstyr om bord på verst tenkeligetidspunkt, kan det bli en dyr affære. Det kan lønne seg å se etteralternativer for å få løst et problem raskt.

Ett godt eksempel på når noe går galt, går gjerne alt galt,er Austevollsjarken Hevrøybas sin tur på årets torskefiskei nord. 6. april var 19 år gamle Casper Mjånes Hevrøy påvei, helt på tampen av sesongen, for å få fisket sin kvote i åpengruppe. Plutselig må han bare å stoppe og tilkalle slep. Redningsskøyta Gjert Wilhelmsen blir tilkalt og tar den 7,85 meterlange sjarken på slep inn til Sørøya.

Den seine starten på fisket skyldes at Casper først har værtom bord på Stormhav som lærling i januar og halve februar. Ifebruar var det verken vær eller fisk, og i mars ble han sykemeldtetter en operasjon. En regning på 11.612 kroner for slepet ble forsmåtteri å regne når problemene ballet på seg. Sjarken ble kjøpti september i fjor, og unge Casper var på sin første tur for å drivemed juksa etter torsk.

I epost til direktoratet forklarer verkstedet at akselfl ensenløsnet fra akslingen. Det skapte slitasje mot aksling slik at bådeaksling og flens ble defekt. For å reparere skaden måtte båten påslipp, og aksling, trekkrør og omstyring demonteres før verkstedet kunne bestille deler.

På slipp kunne han komme tidligst 12. april. Nogva kunne levereaksling og trekkrør med leveringstid på to uker. Flensen kunne ZFGir skaffe tidligere. Båten ville være sjøklar igjen tidligst 28. april,ifølge Verkstedet AS i Breivikbotn. Da er torskefisket over. Håpet varå redde torskekvoten ved å bruke sjarken Rosøy som leiefartøy.

Den planen falt i fisk. Søknad avslås på grunn av sværtstrenge begrensninger på bruk av leiefartøy for båter i åpengruppe. Casper sin sjark er ingen ungdom. Den er 42 år gammel.Men det er ikke bare eldre fartøy som får problemer.

Når det sveises med laser cladding er varmeutviklingen ti prosent av normal sveising. Det fjerner behovet for varmebehandling som tar fl ere dager. FOTO MARINE SHAFT.
Når det sveises med laser cladding er varmeutviklingen ti prosent av normal sveising. Det fjerner behovet for varmebehandling som tar fl ere dager. FOTO MARINE SHAFT.

Dyrt uhell for nye Flobjørn

En annen historie er 19,75 meter lange Flobjørn, som ble levertfra verft til Båragutt Havfiske AS på Senja i Troms i mars 2018. Iepost til Fiskeridirektoratet, send 14 april, hvor det søkes om åbruke leiefartøy, forklarer reder: Ved en feil hadde maskinist fyltinn sjøvann i maskinrommet, hvor giret står. Det ble vanninntrenging i giret. Maskinist oppdaget dette umiddelbart, slik athan lenset bort sjøvannet.

Maskinist prøvde å rense giret ved å bytte olje, flere ganger. Deretter var Flobjørn i videre drift, i den formening om atvanninntrengingen ikke skadet giret. Båten var på verkstedetved Tromsø Mekaniske fra 1. til 8. mars, før den gikk ut på fiske.Et par dager senere det oppdaget en ulyd i fra giret ved enkelteturtall. De skiftet oljen på giret og den gamle oljen viste ikketegn på feil med giret og fartøyet fortsatte fisket..

Da Flobjørn 3. mars startet opp etter endt levering var detenda høyere ulyd enn tidligere. Finnøy Gear & Propeller haddeen tilfeldigvis en servicemann i Tromsø, Etter en sjekk anbefalte han anbefalte han at båten gikk til Tromsø Mekaniske forå sjekke kobling mellom gir og hovedmaskin. Fartøyet gikketterpå en prøvetur fra verkstedet til Eidkjosen 19. mars. Ulydenfra giret var da enda høyere og konstant. Finnøy mente en grun digere sjekk måtte til. Mandag 29. mars kom en servicemann fraFinnøy. Han konkluderte dagen etter med at giret måtte tas oppog sendes til deres verksted på Harøy. Det var skade på fleretannhjul og lager. Disse skadene kom fra senskader grunnetvanninntrenging i giret.

Giret ble tatt ut av Flobjørn i Tromsø og sendt til Harøy medHurtigruten. Der måtte det inspiseres av en representant fra forsikringsselskap under demontering, før det kunne bestilles deler.Å få maskinert tannhjul ville ta to uker, og det måtte tas høydefor en til to ukers forsinkelse på grunn av koronapandemien. Itillegg kom en ukes tid for transport fra Tyskland, og så 2 – 2,5uker gjenoppbyggingstid på verkstedet. Deretter skulle giretsendes til Tromsø for montering om bord.

Noen ganger dekker forsikringer skader som oppstår, andreganger ikke. Å bruke leiefartøy er ikke gratis, og uansett blir detdager tapt hvor fartøyet skulle vært på havet.

Se etter alternative løsninger

Noen ganger finnes det tidsbesparende løsninger. Brukte delerkan skaffes om en for eksempel har en relativt vanlig motor ellergir. Akslinger, propeller og for eksempel sylindere i motorer repareres kan ofte repareres raskt, til en pris som er rimeligere ennå kjøpe nytt. Danske verksteder har satset hardt på å servicetil fiskeflåten i hele Nord-Atlanteren. Eksempelvis har MarineShaft i Hirtshals satset på å reparere akslinger, tannhjul og delerpå maskiner som det ofte tar lang tid å bestille nye, eller som ersvært dyre som nye.

Istedenfor å kjøpe nye deler, kan delene som er slitte eller fåttskader i mange tilfeller bygges opp igjen. Ett problem ved oppbygging av tradisjonell sveising har vært varmeutvikling somsvekker stålkvaliteten i det området hvor det sveises. Dennesvekkingen har medført at reparerte deler har måttet varmebehandles. Dette har tatt flere dager.

Verkstedet har nå i over fem år satset på sveiseroboter ogdet som kalles «auto cladding». Sveiseteknikken er nå godkjentav klasseselskaper som Det Norske Veritas. Da det 52 meterlange russiske fiskefartøyet LLV Kaprodon (bygget i 1970) lå vedverksted i Norge i fjor, ble det oppdaget skader og slitasje på enaksling i giret som var av type Alfa Diesel 44KV13. Leveringstidpå ny aksling var hele fire måneder. Marine Shaft ga tilbud på åbygge opp akslingen til originale mål ved hjelp av laser claddingog deretter bearbeiding, kaldretting og testing.

Fra akslingen kom til Hirtshals til den kunne sendes tilbake tilNorge, tok det tre dager. For den russiske fiskebåten betød deten kraftig reduksjon i lengden på verkstedsoppholdet, mer tid tilå fiske og en lavere pris enn om ny aksling ble kjøpt.

Om ikke annet viser dette eksempelet viktigheten av å sjekkealternativer og muligheter når skader oppstår. Det blir alltid enavveining av kostnad, tid ved verksted og hva som dekkes avforsikring, og ikke minst om det er mulig å få bruke leiefartøy.Serviceguiden i denne utgaven av Kystmagasinet gir kontaktdetaljer til en lang rekke verksteder og servicebedrifter. Kanskjekan en telefon til noen av disse spare deg for både penger ogtapt tid neste gang noe må repareres.