De foreløpige resultatene fra årets norsk-russiske økosystemtokt viser at tilstanden i Barentshavet er god. Havet er kaldere enn i fjor, men fortsatt varmere enn gjennomsnittlig for de siste 30 år.


( 30.09.2010 )

[raw]

• Loddebestanden er fortsatt på et høyt nivå. Nok en sterk årsklasse sørger for relativt god rekruttering. Mye storhval og mye torsk i de viktigste loddeområdene langt nord i Barentshavet gjør et kraftig innhogg i den store bestanden.

• Torskebestanden har også god rekruttering. Det ser ikke ut til å være noen matmangel for den store bestanden av torsk, da veksten synes å være på et normalt nivå.

 

• Hyse og sei viser god rekruttering.

 

De tre norske og de to russiske forskningsfartøyene oppnådde til sammen en god dekning av hele Barentshavet, men innsatsen og datainnsamlingen var noe redusert i forhold til tidligere år.

 

Toktet er grunnlag for rådgivningen av neste års loddekvote. Under et møte i Pasvikdalen etter toktet blir de foreløpige resultatene diskutert og det blir laget en toktrapport, melder Havforskningsinstituttet.

[/raw]