Et nytt forskningsprosjekt kan få stor betydning for hvordan vi behandler fisken i fremtiden.


( 14.10.2008 )


[raw]

Med MR-røntgen og andre nevrofysiologiske metoder skal forskerne undersøke hvilke deler av torskens hjerne som er involvert når fisken utsettes for potensielt smertefulle stimuli.

 

Forskerne skal også undersøke hvordan signalene bearbeides i torskens hjerne, og sammenligne det med kunnskap om andre dyr og mennesker. Med dette håper forskerne å få økt kunnskap om hvordan fiskens hjerne fungerer, og komme et viktig skritt videre i forståelsen av om fisk er i stand til å oppleve ubehag.

 

– Dette er nybrottsarbeid, ingen andre forskere har undersøkt torskens hjerne på denne måten tidligere. Alle levende vesener reagerer på ytre stimuli, men vi vet ikke om de oppfatter det som ubehag. Norske myndigheter og regelverk legger i dag til grunn et føre-var-prinsipp hvor de antar at fisk kan føle ubehag, vi forsøker med dette å finne ut om dette stemmer, sier prosjektleder, dr. scient. Øyvind Aas-Hansen ved Nofima Marin.

 

Det kreves avansert teknisk utstyr når forskerne skal avdekke torskens innerste hemmeligheter. For å klare dette er forsker-teamet bredt sammensatt, og består av eksperter innen alt fra fiskebiologi og medisin til statistikk, fysikk og psykologi.

 
– Dette er et teknologisk komplisert og krevende prosjekt. Vi har knyttet til oss eksperter som ikke jobber med fisk til daglig, blant annet spesialister på MR-røntgen og human smerteforskning, sier Aas-Hansen.

 

Til sammen deltar ni institusjoner i Tromsø, Oslo, Bergen, Trondheim, Liverpool og Antwerpen. Det tre år lange forskningsprosjektet startet i høst, og er finansiert av Norges Forskningsråd.

[/raw]