DEL

Ved Nofima Marin– tidligere Fiskeriforskning – pågår et prosjekt som skal utvikle teknologiske løsninger for automatisk kvalitetskontroll av industrielt produserte fiskefileter. Det nye utstyret vil gjøre det mulig å kontrollere fileten for uønskede elementer, slik som kveis og blodflekker, mens den er underveis på transportbåndet.


( 16.04.2008 )

[raw]

Kvalitet på fiskefilet er vanligvis bestemt på grunnlag av farge og defekter, tekstur, lukt og næringsmessig sammensetning. Ved industriell produksjon av fileter, er det en stor fordel å bestemme kvaliteten på et tidlig stadium i prosessen. Kvalitetskontroll tidlig i produksjonslinjen gir muligheter for bedre prosesstyring og sortering av råstoff til ulike typer produksjon.

 

– Konkret jobber vi akkurat nå med detektering av melaninflekker og spalting av kjøttet i fiskefileten. Vi ser også på blodflekker og hvordan en kan skjære fileten på best mulig måte for å ivareta kvaliteten, sier seniorforsker Heidi Nilsen ved Nofima i Tromsø. Hun er ansvarlig for det treårige prosjektet som foregår ved den private forskningsinstitusjonen og som delvis er finansiert med midler fra Norges Forskningsråd, Baader og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

 

Ny metode
– Vi jobber også med å kunne bestemme holdbarheten til fileter under lagring på is. Ferskhet er en viktig kvalitetsparameter for å kunne vurdere anvendelse og egnethet av
råstoff.

 

Sammen med et team av forskerne arbeider Nilsen med lysteknologi for å kunne påvise de uønskede elementene i fileter av hvitfisk og laksefisk. Når fileten gjennomlyses med en kombinasjon av synlig og nær infrarødt lys, fremkommer et bilde av fileten med markeringer for eventuelle avvik. Dette spennende prosjektet kan du lese mer om i Kystmagasinets papirutgave, som er hos leserne 21. April.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.