Forskningsskipet GM Dannevig måtte skifte propell og aksling etter kontakt med hard is i Langesund. I forbindelse med montering av ny propell og aksling ble det i fjor oppdaget at den gamle vendbare propellen i alle år hadde stått montert feil vei.


[raw]

Dette har medført at forskningsfartøyet i alle år har mistet et par knop i marsjfart. Nå skal fartøyet gjøre over ti knop, mens farten med propellen var rundt åtte knop. Dette har også i alle år medført et stort tap av drivstoff.

 

Det 26,8 meter lange forskningsfartøyet GM. Dannevig ble bygget ved Kystvågen Slip & Mek AS på Frei innenfor Kristiansund i 1979. Med en marsjfart på åtte knop har dette nok begrenset en del av oppgavene som fartøyet har kunnet utføre.

 

Når dette skrives seiler Dannevig med en fart på 10,8 knop i forbindelse med prøvetaking i Drammensfjorden og Oslofjorden. I praksis har fått økt marsjfarten med 25 prosent, og sannsynligvis redusert drivstofforbruket tilsvarende.

 

Fartøyet fikk etter uhellet i isen skiftet propell og aksling ved Marine Shaft i Hirtshals. Den nye propellen er levert av danske Hundested Propeller AS. Ny propell kostet den nette sum av cirka 700.000 kroner pluss monteringsarbeid. Men med en dramatisk reduksjon i drivstofforbruk kan dette uhellet ha blitt svært lønnsomt.

 

Fartøyet har også hatt en tendens til å komme i konflikt med teinetau. Det skyldes at når propellen sto feil vei var bladene buet fremover og fungerte som rene krokene. Hver gang, og ofte flere ganger i året måtte dykkere renske propellen for rester av tau.

 

 Årsaken til at problemet med propellen ikke ble oppdaget, var at motoren aldri ble startet mens båten var på land for overflatebehandling, reparasjoner eller forlenging.

 

– I over tjue år har vi gått til Marine Shaft i Hirtshals for sjekk av propell og aksling. Heller ikke de som er spesialister på propeller har oppdaget problemet.

 

Jeg må innrømme at det var mange som flirte da dette ble oppdaget, sier teknisk inspektør hos Havforskningsinstituttet Roy Åge Klepsvik på telefon fra ferie i Spania.

 

Ifølge Klepsvik er økningen i fart ikke bare på grunn av at MG. Dannevig nå har propell som står rett vei, men også at det for tre år siden ble installert nytt og større fremdriftsmaskineri og derfor en større propell når den gamle ble skiftet ut. Så det er vanskelig å si hvor mye av fartsøkningen som skyldes dette, og hvor mye som skyldes at den nye propellen står rett vei, forklarer Klepsvik. Han oppfordrer Kystmagasinet til å skrive litt muntert om dette.

 

[/raw]