Det newzealandske universitetet i Canterbury fant ut, ifølge en artikkel i New Zealand Medicinal Journal, at svært mange helsekostprodukter med Omega-3, inneholder mindre Omega-3 enn hva det står på innholdsdeklarasjonene.

I studiet ble de ti mest populære Omega-3 produkter til salgs i New Zealand analysert for å se om produktene tilfredsstilte krav til matvaresikkerhet og innhold av Omega-3 i forhold til innholdsdeklarasjon. Etter kort tid måtte rapporten trekkes tilbake. Forskerne hadde brukt feil regnemetode i sine kalkulasjoner.

Analysene viste ved de første kalkulasjonene at halvparten av produktene ikke holdt hva de lovet. Bare fire av ti produkter hadde korrekt innhold av Omega-3 (EPA/DHA). De resterende hadde bare 48 til 89 prosent av det som sto på innholdsdeklarasjonen.

Så ble rapporten trukket tilbake, og forskerne kunne fortelle at når kalkulasjonene ble gjort på korrekt måte var avviket mellom deklarasjoner og virkelig innhold innenfor en 15 prosent margin for alle produktene.