Hvordan mikroplast tas opp og påvirker torskens næringskjede, er spørsmålet som forskere fra Norge, Danmark og Nederland skal prøve å finne svar på i et nytt forskningsprosjekt.

-Vi skal studere hvordan miljøgifter akkumulerer i mikroplast ved ti utvalgte steder langs kysten fra Oslo til Kirkenes. Vi har valgt steder med kjent kunnskap om forurensing og områder med store populasjoner av torsk. Det forteller prosjektleder og forsker Andre Sture Bogevik i Nofima.

Studerer miljøgifter

Mikroplast er små partikler av plast, som enten kommer fra utslipp eller av nedbryting av mindre plastbiter i naturen og havet. Mikroplast kan dessuten inneholde tilsetningsstoffer og miljøgifter fra havet. Disse plastpartiklene påvirker fordøyelsessystemet hos fisk og andre organismer i havet. Miljøgiftene som er samlet i mikroplast og tilsetningsstoffene kan tas opp i fisk og påvirke den, samtidig kan de overføres videre gjennom næringskjeden og til neste generasjon fisk.

I prosjektet skal forskerne studere hvordan plankton, torskelarver og stor torsk påvirkes av mikroplast i dietten og absorberer miljøgifter fra mikroplast til ulike vev. De skal også studere om miljøgiftene overføres fra plankton, som er fòret med kontaminert mikroplast, til torskelarver, og om miljøgifter overføres fra stamfisk til torskelarver. Studiene vil bli utført i kontrollerte forsøk på oppdrettet torsk ved Nofimas Senter for marine akvakultur i Tromsø.

Hindre påvirkning

Det fireårige prosjektet som ledes av Nofima, består ellers av forskere fra Universitetene i Bergen, Århus (Danmark) og Wagningen (Nederland) og Bellona. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og er kalt «PlastiCod – digestion and maternal/paternal transfer of microplastic contaminants in Atlantic cod». Resultatene i prosjektet vil bli brukt til å utvikle modeller som kan simulere effekter av utslipp eller tilstedeværelse av bestemte konsentrasjoner av mikroplast og miljøgifter på lokale torskebestander. Både individer, populasjoner og næringskjeden i det marine økosystemet.

-Dette kan være et viktig verktøy når en skal bestemme hvordan en kan sette inn tiltak for å hindre uheldig påvirkning av forurensing, avslutter Bogevik.