Kystmagasinet 2.15: Akvaplan Niva har søkt om lov til å fiske 500 rognkjeks til forskningsformål. Akvaplan niva forsker på oppdrett av rognkjeks til bruk som rensefisk.


( 27.03.2015 )


I fjor ble det fisket 200 fisk (173 hunfisk og 27 hanfisk). I år starter de første forsøkene i stor skala. Derfor søkes det nå om tillatelse til å fiske et større antall rognkjeks årlig frem til og med 2017, samtidig som de også søker om å få lov å spre fangsten ut over året. Rognkjeksen skal fiskes i Troms og Finnmark.