Kystmagasinet 1.15: Den 58 meter lange linebåten Urvaag bygges på Tersanverftet i Tyrkia. Rederiet ble gitt ervervstillatelse for fartøyet 19. desember 2013. Frist for gjennomføring av vedtaket ble satt til 31.desember 2014.


( 10.02.2015 )


Noen dager senere, i en søknad datert 30.desember 2013, søkes det om å få forlenget frist «lengst mulig» samtidig som mai 2015 blir oppgitt som tidspunkt for ferdigstillelse. I desember i fjor ble det søkt om forlenging av fristen for ferdigstillelse av nybygget til 31. desember i år.

 

At verftene klarer å levere større fiskefartøyer til avtalt tidspunkt er blitt en sjeldenhet, om det i det hele tatt skjer.