Ebay og kinesiske nettsteder tilbyr rimelig og spennende fiskeutstyr til svært lave priser. Det meste av utstyret er beregnet på sports- og fritidsfiskere, men noe er også utstyr for kommersielt fiske.

Kenneth Helgesen fra Bergen har henvendt seg til Fiskeridirektoratet med et bilde av en redskap, som ser kanskje mest ut som en slags lang kinesisk drage, men er beregnet på fiske. Men Kenneth lurer på om det er en ruse eller en teine. Er det en ruse kan det fiskes med redskapen, er det en teine vil det måtte påmonteres flukthull. Og i denne redskapen er det mange kammer, så det vil sannsynligvis måtte monteres flere fluktåpninger om den skal bli lovlig å fiske med.

Fiskeridirektoratet svarer at de er kjent med dette fangstredskapet, og det ble i 2020, etter uttesting i felt, konkludert med at dette redskapet skal defineres som teine. Redskapet underlegges dermed det tekniske regelverket for teiner som benyttes i fiske etter taskekrabbe og hummer. Så selv for direktoratet var ikke helt enkelt å beslutte om redskapen var en teine eller en ruse. Det måtte uttestesting for å fastslå dette.

Den aktuelle redskapen er hele 3,2 meter lang og har mange kamre med ytre mål 18,5 x 24 cm. Årsaken til at direktoratet har fastslått at det er en teine, skyldes nok at det er åpninger i siden, ikke ulike åpningene på en teine, hvor skalldyr og fisk tar seg inn i kammeret. En ruse vil normalt ha en åpning, gjerne med support av et nett som leder fisk mot åpningen. Den aktuelle redskapen er, i mangel av fluktåpninger, forbudt å bruke i sjøen, og vil derfor kvalifisere til en saftig bot, – normalt på 6000 kroner om det er en eller to teiner.