DEL

Verdens største forsikringsselskap, det franske konsernet AXA har innledet samarbeid med Fish Information Services som driver nettstedet www.fis.com, om utvikling av FIS sine informasjonstjenester og videre utvikling av ulike internettprosjekter rettet mot den globale fiskeri- og oppdrettsnæringen.


( 20.03.2009 )

[raw]

– Til tross for de globale finansielle problemene arbeider AXA med å identifisere nye muligheter til å utvide vår service, forbedre arbeids- og levekår, i dette tilfellet i sjømatsektoren. Vår oppskrift er enkel; Vi vil knytte sammen den erfaring FIS har med den enorme infrastruktur og nettverk AXA Assistanse har. Det innebærer at vi vil støtte FIS kommersielt og i utviklingen av ulike servicer som de har klar for introduksjon i sjømatnæringen, sier administrerende direktør for AXA Assistance (Argentina) Guillermo Aguilar. AXA er et av verdens aller største selskap med 145 000 ansatte og en omsetning i fjor på 91 milliarder euro.

 

En av grunnleggerne av FIS, administrerende direktør Yashuo Kunitmitsu mener at samarbeidet med AXA vil styrke posisjonen til de nye tjenestene FIS. com har utviklet

 

– Med AXA i ryggen, vil vi bli istand til å forbedre våre tjenester ved å tilby nye produkter og for bedre eksisterende, ikke bare innen informasjon, men også på andre områder. Vi vil bli mer kostnadseffektive og vi vil på enkelte områder bli et supplement til AXA sin virksomhet. Vi har et dedikert team som fordelt på lang rekke land gjør det mulig å operere globalt 24 timer I døgnet, sier Kunimitsu. FIS.com har I dag en database på 135.000 bedrifter med tilknytning til fiskeri og oppdrett. I 13 år har selskapet tilbudt nyhetstjenester, markedsrapporter og andre informasjonsprodukter på japansk, engelsk og spansk.

 

Fish Inspector er det første nye produktet som vil bli lansert. Dette prosjektet vil samle sjømatinspektører under en global paraply, samtidig som de vil få mulighet til å utvikle sin virksomhet og jobbe med felles standard gjennom flerspråklige kommunikasjons- og administrasjonssystemer. AXA og FIS etablerer nå Fish Inspector som et felles produkt.

 

– Dette produktet er viktig for videre utvikling av webbasert handel med sjømat. Til nå har nettbasert handel utviklet seg svært sakte sammenlignet med handel innenfor andre produktområder, forklarer Kunimitsu.

 

Fish Inspector vil bli fulgt av et annet prosjekt, FishAgents. Dette vil gjøre det mulig for store selskaper å source eller å tilby produkter på internet samtidig som de er anonyme. Det vil også forhindre at disse blir nedlesset med alle slags tilbud og spam-mail fra mellommenn og meglere, forklarer Aguilar, og han legger til: – Disse prosjektene er det allerede lagt utallige årsverk i å utvikle. FIS.com har samtidig utviklet et databasert ledelse- og administrasjonssystem som gjør det mulig å operere globalt til svært lav kostnad.

 

Det første prosjektet vil være operativt allerede i desember.

 

Ifølge Kunimitsu vil samarbeidet med AXA også videreutvikle informasjons- og nyhetsvirksomheten. Den vil bli forbedret, samtidig som den fortsetter som en redaksjonelt uavhengig tjeneste. Av hensyn til integriteten til de ulike virksomhetene vil disse bli separate divisjoner under FIS.

 

FIS.com hadde tidligere avdeling i Bergen. Dette ble lagt ned i 2004 på grunn av innsparinger i kjølvannet av dot.com-krisen. Selskapet er nå ifølge www.alexa.com det mest besøkte internasjonale nettstedet for nyheter rettet mot internasjonal fiskeri og oppdrettsnæring. Åpning av en ny norsk avdeling er blant mange muligheter som blir vurdert for Skandinavia, ifølge Kunimitsu.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.