DEL

Havforskningsinstiuttet har fornyet avtalene med de russiske havforskningsinstituttene Vniro og Pinro.


( 25.05.2014 )

– Vi fortsetter det gode samarbeidet vi har hatt med de russiske partnerene våre, og vi utvider det til å gjelde en del nye områder, sier administrerende direktør Tore Nepstad i Havforskningsinstituttet. Han har denne uken ledet en delegasjon som besøkte Vniro i Moskva og Pinro i Murmansk.

 

Ulike avtaler

Avtalene er ikke identiske påpeker Nepstad.

– Pinro-avtalen er mer detaljert enn avtalen med Vniro. Det har en sammenheng med om hvor tett vi samarbeider. Vi har mer eller mindre daglig kontakt med Pinro, både når det gjelder samordning av tokt, forskning, metodeutvikling og innsamling av data. Dette danner det vitenskapelige grunnlaget for kvoterådene, råd som i siste instans blir kvalitetssikret og fremmet av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES). Derfor har vi en samarbeidsavtale med Pinro, mens vi har en såkalt «avtale om gjensidig forståelse og ansvar» (MoU) med Vniro, uttaler Nepstad.

 

Utvidet

Havforskningsinstituttet og Pinro har hatt avtaler om forskningssamarbeid siden 1958, og avtalen har gjennom årene blitt både fornyet og utvidet. Dette samarbeidet har i utgangspunkt dreid seg om Nord-Atlanteren og Barentshavet, men den nye avtalen er utvidet til også å omhandle Polhavet.

 

Vniro driver en del egen forskning, samt koordinerer forskningen som skjer ved de regionale havforskningsinstituttene som har ansvar for hvert sitt område. Om samarbeidet med Vniro uttalte Nepstad:

– Avtalen gjelder først og fremst samarbeidet om forskning på kongekrabbe og snøkrabbe, men den omfatter også generell havforskning.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.