Flere fiskere velger å investere i nytt fartøy tilpasset sine behov og bruksområder fremfor å kjøpe brukt, spesielt innen de minste fartøygruppene. Ser man antydningen til en storstilt fornyelse av denne flåten?


( 16.09.2015 )


De siste to årene har det vært bygd et større antall nye fiskebåter i fartøygruppe 2 og 3 (10-10,99 meter/11-14,99 meter). Og i 2013 og 2014 ble det levert henholdsvis 17 og 19 nye fartøyer i disse to gruppene fra norske og utenlandske verft. I følge fartøyregistret ble det i perioden 2010-2012 kun bygd 17 nye fartøyer, alle i gruppe 3. Hittil i år er det levert fire fiskebåter (tall fra Fiskeridirektoratet per 26.mai) og en kikk på ordrelisten fra norske verft viser at 11 båter til skal leveres i løpet av høsten.

Komfort, effektivisering av fisket og lavere drivstoff-forbruk er noen av årsakene til at flere nå velger å bygge nytt. Det har gjort at ordrebøkene hos mange båtbyggere er i ferd med å ta seg opp. Samtidig ser man at flere båtdesignere og verft kommer på banen med nye design og løsninger innen fiskeflåten.

Les mer i Kystmagasinet 6. Du kan abonnere og kjøpe den digitale utgaven av magasinet ved å følge denne linken: http://kystmagasinet.no/abonner/