Nogva Motorfabrikk og Heimdal Propulsion deltok på shippingmessen SMM i Hamburg for første gang i år. Vi møtte to fornøyde ledere for selskapene, Kjell Norvoll og Svein Ove Tande, på deres stand på den norske paviljongen. De ser på denne messen som meget interessant, og det blir ikke siste gang de deltar.

Dette er verdens største messe i sitt slag med besøkende fra hele verden, så det er en nødvendighet å være her. Det ser allerede ut som vi får et godt resultat herfra. Det gjelder både salg til eksisterende og ikke minst nye kunder. Vi har hatt kontinuerlige møter de dagene vi har vært her, sier en meget godt fornøyd Kjell Norvoll i Nogva Motorfabrikk. Og Tande nikker fornøyd og er enig.

Og det er ikke bare på messen resultatet har vært godt. Mens de har vært i Hamburg har de halt i land flere kontrakter i Norge, både på både motorer og komplette fremdriftsanlegg. Da går det an å være på messe, mener de to. Heimdal Propulsion har sitt viktigste marked innenfor fiskeri, mens Nogva Motorfabrikk har havbruk som sin største kundegruppe med motorer for ulike typer arbeidsbåter, som oppdrettskatamaraner med mer. De leverer også mye aggregater til oppdrettsflåter.

For de som ikke allerede har fått det med seg, kan vi nevne at Heimdal Propulsion i dag er et datterselskap til Nogva Motorfabrikk. Tidlig på høsten i fjor kom nyheten om at sistnevnte hadde inngått avtale om kjøp av 51 prosent av aksjene i Heimdal Propulsion. Oppkjøpet gir begge selskap mulighet til å levere mer komplette pakkeløsninger innenfor et høyere effektområde, noe som gir tilgang til et større marked. Kjøper er for lengst effektuert, og Nogva Motorfabrikk har også opsjon på å kjøpe resterende 49 prosent av aksjene i selskapet.

Nogva Motorfabrikk er i dag en ledende leverandør av komplette fremdriftsanlegg (opp til 2.700 hk) og aggregater til offshore, supply, fiskebåter, ferger, handelsfartøyer og til nevnte oppdrettsnæring over hele verden. Heimdal Propulsion er på sin side en veletablert og pålitelig leverandør av gir og vribare propellanlegg for små og mellomstore fartøy med effekter opp til 3.000 kW, og propelldiameter opp til 3,8 meter. Samarbeidet mellom de to innebærer med andre ord et stort konkurransefortrinn ved at selskapene nå sammen kan levere komplette pakkeløsninger i et høyere effektområde enn hva de tidligere kunne hver for seg.

-Å kunne levere både motor, gir og propell uten å være avhengig av flere parter, gjør det enklere og mer effektivt både for kunden og selskapet. Begge selskapene kommer fra samme bakgrunn som motorprodusenter tidlig på 1900-tallet, og vi har samme mentalitet bak det vi driver med. Nå skal vi sammen fortsette å utvikle fremtidsrettede og komplette fremdriftsløsninger i større bredde og i høyere effektområde. Summen av Heimdal og Nogva blir veldig bra, sa Kjell Norvoll da nyheten om sammenslåing kom.