– Det er gledelig at regjeringen innfører en produksjonsavgift for oppdrettsnæringen fra 2022, sier styreleder Ole L. Haugen i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

– Vår første reaksjon på dette forslaget er at det er godt og ivaretar det synspunktet vi har forfektet hele tiden – at det har en kostnad for kommunene å være vertskap for oppdrettsnæringen. Dette er en anerkjennelse for den svært viktige rollen som kommunene har som tilretteleggere, sier Hitra-ordfører Ole L. Haugen som er gjenvalgt styreleder i NFKK.

– Regjeringen legger opp til at andelen av inntektene til kommunene fra fremtidige salgsog auksjonsinntekter reduseres til 25 prosent. Jeg skulle gjerne sett at andelen til kommunene var større, og tar forbehold om å kommentere detaljene til jeg har fått satt meg inn i budsjettet, sier Haugen.

NFKK har kjempet i over ti år for at kommunene skal få kompensert for at de legger til rette for verdiskaping i sjøallmenningen. Det var et forslag fra SV i Stortinget i juni 2018 som til slutt ble utslagsgivende. Forslaget om en produksjonsavgift fikk ikke flertall, men H, Frp, V, KrF og Ap vedtok å etablere Havbruksskatteutvalget. Det var en klar bestilling til utvalget at modeller for en kommunal skatt skulle utredes.

Har lyttet til stortingsflertallet

Mens utvalget arbeidet gjorde en rekke politiske partier vedtak om å forkaste forslaget om en statlig grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen. Det varslet også regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 27. april 2018. Likevel var det et flertall i utvalget som anbefalte regjeringen å innføre en statlig grunnrenteskatt.

– Det har vært knyttet stor spenning til hvordan regjeringen ville følge opp denne utredningen. Nå har vi svaret, og det er svært gledelig at regjeringen ser bort fra anbefalingen til flertallet i utvalget. I stedet har de lyttet til representantene fra KS, LO og NHO, flertallet på Stortinget, inkludert landsmøtene til enkelte av regjeringspartiene. Nå innføres en produksjonsavgift mens en statlig grunnrenteskatt avlyses, sier Haugen.

– Dette er en seier ikke bare for fjordog kystkommunene, men for demokratiet, distriktene og norsk innenlands verdiskaping, sier Haugen.

Om KS Bedrift

Nettverk fjordog kystkommuner (NFKK) er et nettverk som jobber for interessene til norske fjordog kystkommuner. De over 75 medlemmene dekker store deler av havområdet langs den norske kystlinjen fra Nordkapp i nord til Farsund i sør. NFKK ble stiftet i 2009, og har siden starten i 2009 arbeidet blant annet for at kommunene skal ha en rimelig inntekt basert på det beslag av areal som oppdrettsnæringen har i de kommunale sjøområdene.