DEL

HAVFISK omsatte for 247 millioner kroner i første kvartal 2015. Dette er 33 millioner kroner høyere enn i samme periode i 2014.


( 07.05.2015 )

HAVFISK oppnådde et driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) på 90 millioner kroner i første kvartal 2015, en økning på 22 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2014.  Styret i HAVFISK har vedtatt å utbetale utbytte på kroner 0,75 per aksje for 2014.  

 

Fangstinntekter per driftsdøgn er 22 prosent høyere i første kvartal 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Dette skyldes i hovedsak økte priser. I kvartalet er det fisket mindre torsk og hyse, men mer sei og andre fiskeslag enn i samme periode i 2014.

 

– Vi er fornøyd med driften i første kvartal. Særlig gjelder det seifisket som har vært bedre enn tidligere år,Den positive pristrenden har fortsatt i første kvartal. Prisene har økt for de fleste fiskeslag, sier konsernsjef Webjørn Barstad. Oppnådd gjennomsnittspris for all fangst økte med 31 prosent i forhold til første kvartal i 2014.

 

HAVFISK konsernet hadde i første kvartal 2015 driftsinntekter på 247 millioner kroner sammenlignet med 214 millioner kroner i første kvartal 2014. Økningen i driftsinntekter forklares i hovedsak med økte priser. EBITDA var på 90 millioner kroner mot 68 millioner kroner i samme periode i 2014. EBITDA-marginen var 36 prosent i kvartalet sammenlignet med 32 prosent i første kvartal 2014. EBIT i første kvartal var på 59 millioner kroner mot 38 millioner kroner i tilsvarende periode i 2014. Resultat før skatt ble 45 millioner kroner i kvartalet mot 15 millioner kroner i første kvartal 2014.

 

Dom i Glitnir-saken falt den 12. mars 2015, det vises til børsmelding samme dag. Retten konkluderte med at HAVFISK hadde rett til å heve den aktuelle avtalen i 2008. HAVFISK ble frikjent for hele kravet fra Glitnir. Rettens avgjørelse er endelig.

 

På ordinær generalforsamling 10.april 2015 fikk styret fullmakt til å utbetale utbytte basert på regnskapet for 2014. Styret har den 6. mai 2015 besluttet å utbetale et utbytte på kr. 0,75 per aksje for 2014. Aksjen noteres ex. utbytte den 8. mai.

 

-Selskapets ambisjon er over tid å gi sine aksjonærer en god og stabil avkastning i form av både økning i aksjekursen og utbyttebetaling,  sier konsernsjef Webjørn Barstad.

 

HAVFISKs tilgjengelige likviditet inklusiv trekkrettigheter var på 210 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2015, sammenlignet med 233 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2014. Netto  rentebærende  gjeld  var 929 millioner  kroner  ved  utgangen  av første kvartal. Dette er  4 millioner kroner høyere enn ved utgangen av forrige kvartal. HAVFISKs egenkapital var på 916 millioner kroner ved utgangen av første kvartal, tilsvarende 36,2 prosent.

 

– HAVFISK har et godt kvotegrunnlag for 2015 og har benyttet første kvartal til å prioritere fisket etter sei. I første kvartal er det kun fisket 19 prosent av konsernets torskekvote for 2015. Dette gir et godt og stabilt driftsgrunnlag for resten av året, sier Webjørn Barstad.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.