DEL

NRK Brennpunkts dokumentar ”Myten om villaksen” tirsdag 16. mars viser at kunnskapsgrunnlaget for Norges forvaltning av villaks har store mangler. FHL ber om en grundig gjennomgang av forvaltningen og bredere forskning.


( 17.03.2010 )

[raw]

– At dagens villaksforvaltning ikke fungerer godt nok, er ikke nytt for oss. Men det er bra at dette kommer fram og blir gjenstand for en offentlig debatt, sier administrerende direktør Geir Andreassen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

 

FHL mener det er gledelig hvis situasjonen for villaksen er bedre enn det Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og enkelte forskningsmiljøer hevder.

 

– Også oppdrettsnæringen er opptatt av å bevare livskraftige villaksstammer. Når DN nå sier at situasjonen for villaksen ikke kan vurderes ut fra det generelle bildet for laksen som art, men må baseres på hver enkelt laksestamme, forventer vi at DN forholder seg til det fremover. En slik tilnærming i forvaltningen gir et langt bedre grunnlag for å iverksette riktige og effektive tiltak i områder der det er nøvendig, sier Andreassen.

 

Opplysningene som nå fremkommer ser ut til å være i tråd med vurderingene og konklusjonene fra ICES, Det Internasjonale råd for havforskning, som er ekspertorganet som øvrig fiskeriforvaltning er basert på.

 

– For oss er det ellers et tankekors at Norge bruker andre forvaltningsmetoder for villaksen enn for andre ville fiskebestander. Hvis situasjonen er så alvorlig som DN beskriver ville det vært naturlig å utnytte erfaringene som Norge har opparbeidet og utviklet sammen med andre land når det gjelder den øvrige fiskeriforvaltningen. Vi må ha tiltro til faktagrunnlaget forvaltningen bruker, og at de henter inn kunnskap fra en rekke miljøer for å få et mest mulig riktig bilde av situasjonen for villaksen. Bare slik kan man sette inn effektive tiltak mot villaksens mange trusselfaktorer, sier Andreassen.

 

Konsekvensene av feilaktig villaksforvaltning kan være store. Det betyr mye for Norges mulighet til å ta vare på villaksstammene, og det betyr mye for landets eksportinntekter og arbeidsplasser langs kysten da havbruksnæringen bl.a. blir målt på hvordan næringen påvirker miljøet. Det er viktig å være klar over at ulike forskningsmiljøer har ulikt syn på situasjonen for villaksen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.