Mapex og Vest Jet samler spisskompetanse og mer enn 40 års erfaring i ett og samme selskap. Med Hatteland som eier, vil pumpeprodusentene satse på ytterligere utvikling av nye produkter og tilby enda mer spesialisert kundeservice.

Vest Jet og Mapex har i løpet av det siste halvåret blitt Hatteland-eide selskaper. Ved årsskiftet fusjoneres de to selskapene, og i mellomtiden vil de fremstå som én aktør i markedet. Begge selskap har produsert høykvalitets sentrifugalpumper i flere tiår og er i dag de to eneste gjenværende produsentene av sentrifugalpumper i Norge. Daglige ledere i Mapex og Vest Jet, Jone Matre og Robert Larsen, ser frem til å samle pumpeekspertisen:

– Vi er begge godt representert i de fleste markeder. Ved å forene oss vil vi dra nytte av hverandres spisskompetanse og serviceerfaring, og være enda bedre rustet både til å utvikle nye produkter, videreutvikle pumpene vi har produsert i mange år og ikke minste styrke servicen vår ut til kunder.

Fleksible

Sammenslåingen av de to selskapene vil gi betydelige fordeler for kundene, mener Matre.

– Som en stor aktør vil vi kunne få bedre innkjøpsordninger, importere i større skala og ha muligheten til å ta inn nye produkter, sier han.

Selskapene har mange fellestrekk, samtidig som de har spesialiserte seg på hver sine produkter. Både Mapex og Vest Jet har siden slutten av 70-tallet utviklet pumper og levert fleksible pumpeløsninger til kunder innen akvakultur, oljeog gass, maritim næring og landbasert industri både i Norge og utlandet.

– Ved å være produsenter, og ikke bare leverandører, er vi fleksible og har mulighet og evne til å kaste oss rundt og ta oppdrag på kort varsel. Der andre leverandører må bruke flere uker, kan vi med egen produksjon og eget lager levere på noen timer. Vi bruker vår kompetanse og faglige erfaring til å hjelpe kundene å finne de løsningene som passer akkurat deres behov. Målet vårt er å skape en bedrift med høy pumpekompetanse hvor kundene får dekket alle sine behov av både produkter, tekniske løsninger, service og reservedeler, sier Larsen og Matre.

Vil hente ut potensiale

Hatteland kjøpte alle aksjer i Vest Jet i desember 2017, og deretter Mapex i mai i år. Som eier ønsker Hatteland å bidra til å optimalisere både salg og videreutvikling av pumpeprodusentene sine produkter, sier konserndirektør Stig Hatteland.

– Både Mapex og Vest Jet består av folk som lever for å yte god service. Begge selskaper har mange spennende ideer som kan bli store. Med Hatteland-organisasjonen i ryggen vil de få enda mer drahjelp til å videreutvikle produktene og styrke det tekniske salget, blant annet ved hjelp av Hattelands forretningssystem RamBase, sier han.

Hatteland-konsernet har bygd opp store, bærekraftige virksomheter tidligere, som blant annet AutoStore, og vil som industriell investor bidra til å sikre vekst i pumpeselskapene.

– Vi kjenner oss godt igjen i både kulturen og den grunnleggende gründerånden i disse to bedriftene. Vest Jet har mange spennende tanker rettet mot oppdrettsnæringen, som kan bli veldig store. Mapex legger stor vekt på infrastruktur og landbasert næring. I tillegg har de også et stort fokus styringssystemer og elektronikk. Vi kjenner til hvilke behov bedriftene har, og vil bidra med vår erfaring med vekst og hvordan møte utfordringene en vekstfase kan by på, sier Hatteland.

Fakta: Mapex AS

• Pumpeprodusent og leverandør av pumper lokalisert på Frakkagjerd i Tysvær

• Utvikler og selger pumper til en rekke industrigrener, som blant annet oppdrettsnæring, fiskeri, skipsfart og landbasert industri

• Tekniske beregninger for rørdimensjonering og riktig pumpevalg

• Selger og utfører service på avløpspumper, sirkulasjonspumper og vannforsyningspumper for kommuner, industri og rørleggere.

• Har syv ansatte

• Omsatte i 2017 for 16 millioner kroner

• Driver egenproduksjon av syrefaste sentrifugalpumper.

• Har siden 2014 utviklet en ny kvernepumpe som maler opp død fisk i oppdrettsanleggene. Det er et av produktene som skal utvikles videre når selskapet samkjører virksomheten sin med Vest Jet

Fakta: Vest Jet AS

• Pumpeprodusent og pumpeleverandør lokalisert på Husøy på Karmøy

• Utvikler og selger pumper til kunder innen olje og gass, akvakultur, onshoreog offshoreindustri, og marin næring

• Har i dag ti ansatte

• Omsatte for 25 millioner kroner i 2017

• Som en del av en omfattende produktportefølje har selskapet utviklet Vest Jet-pumpen, som er i bruk av en rekke kunder innen fiskeforedling, oppdrett, næringsmiddelindustri, meierier og bryggerier, og offshoreog onshore industri.

• Har utviklet pumper for subsea-bruk som brukes til sugeanker offshore, tømming av skipsvrak og lignende.

• Har også utviklet et komplett biosikkert ensileringsanlegg for ensilering av alle typer fisk. Anlegget er konstruert slik at det både grovmaler og ensilerer all fisk på kort tid.

• Utviklet komplett pumperamme for bruk offshore til kjøling av flammetårn.

Fakta: Hatteland

• Teknologikonsern lokalisert med hovedkontor i Nedre Vats

• Har ca. 120 ansatte verden over

• Omsatte for 180 millioner kroner i 2017

• Leverer ITog teknologiløsninger til kunder internasjonalt og har et stort nettverk av distribusjonspartnere.

• Hattelands to største merkevarer i dag:

o RamBase: Et komplett forretningssystem for bedrifter med strenge krav til kvalitet og sporbarhet.

o EMP Secure: leverer skytjenester og IT-drift med skreddersydde løsninger tilpasset kundens organisasjon.